Adm.direktør i Rørentrprenørene Norge.Marianne W. Røiseland.

– Venter betydelig markedsfall også i rørbransjen

Rørentreprenørene Norge:

0

En ny rapport fra Prognosesenteret varsler tøffere tider for deler av næringen i neste år. Rapporten er utarbeidet for foreningen for Ventilasjon, kulde og energi (VKE) og viser hvordan klimamarkedet rammes. – Tallene derfra gir også en indikasjon på hvordan rørmarkedet rammes, mener Rørentreprenørene Norge.

Norsk økonomi er inne i en lavkonjunktur på grunn av koronapandemien og det så en stund svært mørkt ut. Heldigvis gikk det ikke så ille som man først fryktet for bygg og anlegg, koronakrisen rammet i mindre grad enn i andre næringer. Nedgangen blir i følge Prognosesenterer på 2 %.

Prognosesenterets nye målinger viser imidlertid en kraftig nedgang i 2021. Årets nedgang på 2%  i byggemarkedet ventes etterfulgt av nedgang på 5% til neste år – før 2022 ventes å ha en opphenting på 4,5% vekst, målt i faste priser.

Venter betydelig fall i alle regioner
“Verdien av nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg anslås til 12,3 mrd. kroner i 2019, som var omtrent det samme som i 2018, målt i faste priser. Nedgangen ser ut til å bli noe mindre enn vi fryktet denne våren, og vekst i installasjon i nye yrkesbygg kan bidra til at klimamarkedet får volumvekst i år. Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig.

Prognosene for 2021 viser en nedgang på nesten 9 %, målt i faste priser. Det er imidlertid større usikkerhet rundt disse anslagene enn normalt. Igangsettingen har utviklet seg litt sterkere enn ventet den siste tiden. I tillegg vil ventilasjonsarbeidene på store prosjekter igangsatt i 2019 antakelig fortsette inn i 2021, og dempe svingningene noe. Det vil si at veksten i år kan bli lavere, og nedgangen neste år, mindre”, skriver VKE.

Gjelder også for rørbransjen
– Situasjonen som beskrives for ventilasjon er i hovedsak den samme som vil gjelde for rør. Vår bransje risikerer å møte problemene av korona senere enn mange andre næringer. Den trenden har vi alt varslet myndighetene om, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge, og legger til:

– Myndighetene jobber for å fremme tiltak som kan gjøre effekten av en varslet nedtur så liten som mulig

Skrevet av Randi Helen Nodeland, RørNorge