Initiativtakerne til den nye veilederen har ønsket å utarbeide en lettfattelig veileder som gjør det enklere for bransjen å bygge velfungerende løsninger for vannbårne energisystemer. Veilederen er faglig støttet, kvalitetssikret og finansiert av Armaturjonsson, Canes, LK Systems, Roth Norge, TECE Norge, Uponor, ABK Qviller og SGP Armatec. På bildet ser vi tre av de som har vært involvert i utarbeidelsen av veilederen, fra venstre: Ole Andreas Valnes, LK System, forfatter av veilederen, David Zijdemans, og Odd Viddal fra Roth Norge.

Ny veileder for vannbåren gulvarme

Stort fokus på riktig og kostnadseffektiv installasjon, og optimal drift og komfort

0

Ny veiledning til NS-EN 1264 for vannbåren gulvvarme er lansert og nå tilgjengelig hos Standard Norge. Den nye veilederen er en praktisk og anvendelig veiledning som beskriver løsninger som følger krav i forskrifter og gir anbefalinger i samsvar med bransjestandarder og normer. Forfatter og prosjektleder for den nye veilederen er David Zijdemans i Zijdemans Consult.

Lettfattelig veileder
Veiledningen er utarbeidet som et supplement til standarden NS-EN 1264 som er utgitt i fem deler. Vannbåren gulvvarme blir stadig mer utbredt i både bolig- og næringsbygg. Initiativtakerne til den nye veilederen har ønsket å utarbeide en lettfattelig veileder som gjør det enklere for bransjen å bygge velfungerende løsninger for vannbårne energisystemer.
– Vi har forsøkt å gjøre veilederen så praktisk og nyttig som mulig. Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra de som bruker den, dersom de ser et behov for tilføyelser eller korrigeringer. Vi ønsker at dette skal være en levende veileder som er oppdatert på produkter og metoder, sier David Zijdemans.

I tillegg til David Zijdemans har Norsk Varmepumpeforening ved Rolf Iver Mytting Hagemoen, og Rørentreprenørene Norge ved Eli Heyerdahl Eide, bidratt sterkt i utformingen av den nye veilederen for vannbåren gulvvarme.

Veilederen er faglig støttet, kvalitetssikret og finansiert av Armaturjonsson, Canes, LK Systems, Roth Norge, TECE Norge, Uponor, ABK Qviller og SGP Armatec. Målgruppen er særlig de som utfører, planlegger og prosjekterer vannbåren gulvvarme i bolig‐ og næringsbygg. Men også de som skal bo i bygget vil ha nytte av å lese veiledningen.

Følger krav og gir anbefalinger
Praktisk og anvendelig veiledning beskriver løsninger som følger krav i forskrifter og gir anbefalinger i samsvar med bransjestandarder og normer. Veiledning er utarbeidet som et supplement til standarden NS-EN 1264 som er utgitt i fem deler.

Standardserien NS-EN 1264 Vannbaserte overflateintegrerte varme- og kjølesystemer tar for seg prøving-, beregnings- og dimensjoneringsmetoder. Den har også en del som beskriver installasjonsprosedyre. Generelt er standardserien vurdert som teoretisk orientert, mens denne brukerveiledningen er en praktisk anvisning basert på de overnevnte delene i standarden.

Målgruppen er særlig de som utfører, planlegger og prosjekterer vannbåren gulvvarme i bolig- og næringsbygg. Eier du bolig og planlegger å installere vannbåren gulvvarme, kan du også ha nytte av å lese denne veiledningen.

– Håper vi kan slå i hjel noen myter
Odd Viddal, teknisk sjef hos Roth Norge, er en av de sentrale personene bak arbeidet med veilederen. Det var på høy tid å få den på plass, sier han til VVSforum.

– Det startet vel med alle påstander om at det var så dyrt og mange feil knyttet til vannbåren varme, og det var mange myter der ute som ikke stemte med virkeligheten.

Viddal mener hovedårsaken til at til at vannbåren varme har fått et litt dårlig renommé, er nettopp at det gjøres for mange feil både i forhold til monteringen og at det velges feil systemer.

– Mange rørleggere vet ikke hvilke systemer som eksisterer og praktiserer det samme som de gjorde på 90-tallet. Det vil si at rørene gjerne blir lagt i en betongkake på 12-15 cm. Da er det håpløst å regulere og det gir dårlig varme.

Da er det lett å ty til elektrisk varme, men Viddal mener bestemt at det finnes vannbaserte systemer som matcher elektriske løsninger, også på bad om du legger rørene tilstrekkelig tett.

– Det handler om å luke ut feil og heve kompetansen. Veilederen belyser de systemer som faktisk eksisterer – med de styrker og svakheter de har, slik at man velger riktig system til de aktuelle arealene. Spesielt i forhold til å få best mulig økonomi i varmepumpen, er det helt avgjørende å velge riktig system for å få lav systemtemperatur.

Veilederen vil også være nyttig for rørleggeren ute på byggeplassen, ved at det utførende leddet ser hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre.

Han legger ikke skjul på at han håper og tror veilederen bidrar til at flere velger vannbåren gulvvarme. I hvert fall at den ikke blir valgt bort fordi man ikke tror det finnes et system som passer til byggeriet.

– Jeg håper dette bidrar til at omsetning på vannbårne løsninger ikke går ned, og helst øker når man ser hvilke fordeler og muligheter som finnes.

Ingeniør Rein Brunsell hos Canes AS har også bidratt til utformingen av veilederen, og forteller at det blant annet var forholdene rundt tette og åpne skap, samt CC-avstand mellom rørene som en utløsende faktor for engasjementet.

– I følge SINTEF skal alle benytte tette skap, samtidig som det ikke har vært et entydig krav. Vi, og mange med oss, har hele tiden fulgt disse anbefalingene, samt lagt tette avstander mellom rørene. Men når leverandører kom med åpne skap og store senteravstander mellom rørene, førte det til kaotiske tilstander og forvirring i markedet. I sum resulterte det i masse feil og forvirring rundt vannbåren gulvvarme.

Det som opprinnelig var tenkt å bli en firesiders veiledning med noen punkter, endte på 50 sider med en detaljert beskrivelse med tidsbruk, riktig installasjonsmetoder, kostnadseffektivitet, drift og komfort.

Rein understreker samtidig at de gjerne anbefaler en innetemperatur på både 23 og 24 grader i oppholdsrom – flere grader over kravet – som beboerne ofte ønsker. Mange utbyggere har imidlertid ikke dimensjonert for dette, av kostnadsmessige årsaker. Det har ført til misnøye hos beboerne.

– Når du kjøper en ny leilighet til millioner av kroner, må du kunne ha mulighet til å ha det godt og varmt. Om det ikke lar seg gjøre, er det ikke rart eieren snakker negativt om vannbåren gulvvarme og vil anbefale elektrisk til sine omgivelser.

– Ved å følge veilederen, har du bedre kontroll, mer oversikt over mulighetene og sikrer et anlegg med høy kvalitet – som holder vann!

Felles forståelse
Thorn Fredrik Hemsen, teknisk sjef i Armaturjonsson, påpeker viktigheten i å etablere en felles forståelse av hva som må til for å bygge gode løsninger for vannbåren gulvvarme.

– I dag kan du bestille et bad i henhold til våtromsnormen, men en tilsvarende norm finnes ikke for vannbåren gulvvarme. Leverandørene sitter med sine tekniske håndbøker og leggeanvisninger, men vi ønsker å samle bransjen om en felles forståelse av hva som kreves. Veilederen beskriver derfor løsninger som følger krav i forskrifter og gir anbefalinger i samsvar med bransjestandarder, sier han.

Hemsen mener det handler om å gjøre det enklere for både entreprenører og for sluttbruker å velge en optimal løsning.

– Om alle forholder seg til veilederen blir det enklere å forklare sluttbruker hva man får for pengene. Dette handler om at bransjen må konkurrere på likt grunnlag.  Hensikten med veilederen er å forklare de grunnleggende prinsippene med vannbåren varme, slik at det blir lettere å finne den beste løsningen. VVS-bransjen har ødelagt for seg selv gjennom å komplisere løsningene, og mange sluttbrukere ender derfor opp med å velge varmekabel på badet.

–  VVS-bransjen må slutte å skryte av hvor komplisert løsningene er. Vi ønsker at veilederen skal gjøre vannbåren gulvvarme enkelt for alle, sier han.