Illustrasjon

Utvikler fleksibelt gulvsluk som skal redusere risiko for installasjonsfeil

– Vi har tatt tak i at en så stor andel av vannskader på våtrom er grunnet overgangen fra gulv og membran, til sluk, og ofte som et resultat av feilinstallerte sluk. På bakgrunn av dette har vi satt oss inn i hvilken del av koblingen mellom sluk og gulv som er mest kritisk.

0

– Vi har tatt tak i at en så stor andel av vannskader på våtrom er grunnet overgangen fra gulv og membran, til sluk, og ofte som et resultat av feilinstallerte sluk. På bakgrunn av dette har vi satt oss inn i hvilken del av koblingen mellom sluk og gulv som er mest kritisk, og hvilke uro-momenter man kan møte på under installasjon. Som resultat utvikler vi nå et sluk som skal være så brukervennlig som overhodet mulig, sier Henning Patricksson, produktansvarlig i Slidedrain, og sluttstudent på en tverrfaglig mastergrad i forretningsutvikling ved NTNU School of Entrepeneurship.

Overtok halvferdig produktidé
Med-gründer Stian Bongard har bakgrunn fra økonomi og Patricksson har bakgrunn som maskiningeniør. Som en del av masterstudiet utvikler de nå et gulvsluk for våtrom, med en unik, patentert teknisk løsning. Idéen bak sluket kommer fra håndverker Thomas Nygård som har jobbet med renovering av bad i over 25 år, og har latt seg irritere over dårlige slukløsninger og konsekvensene som medfølger.

Henning Patricksson, produktansvarlig i Slidedrain,

– Første året på NTNUs Entreprenørskole søkte vi etter problemer eller teknologier vi kunne kommersialisere, og vi kom da i kontakt med Nygård og Wærnes som hadde sett mange problemer med installasjonsfeil på sluk. De hadde allerede tenkt på mulige løsninger for et «idiotsikkert» sluk, men trengte hjelp til å utvikle produktet og bedriften videre. Selv om vi har fult mandat til å gjøre det vi ønsker i dag, gir fortsatt Nygård og Wærnes nyttige innspill basert på deres erfaringer, sier Patricksson.

Utvikler prototype
Han forteller at NTNUs Entreprenørskole har et stort nettverk av rådgivere innen produktutvikling og patent-rett.

– Noe av produktutviklingen har vi gjort på NTNU, og resten er gjort i samarbeid med Minoko Design, et konsulentselskap i Levanger. De har vært med fra starten og lager tegninger og 3D-printer prototyper som vi kan gjøre enkle tester på. Det forventes også at vi etablerer en bedrift i slutten av fjerde året, og vi jobber nå parallelt med fag og oppdragsbedriften.

– Når vi satte oss inn i problemstillingen begynte vi å kartlegge installasjonsprosessen. Vi så på produktblader, våtromsnormen, og spurte rørleggere og Sintef om hva de mente var årsaken til feil. Vi fant at mye av problemet ligger i klemringen på toppen og at man må ha egen slukmansjett. Vi så at problemene lå i koblingen mellom sluket og gulvet, sier Patricksson.

Enkelt og raskt
Sluket har derfor en fleksibel høydejustering, kommer med integrert selvklebende slukmansjett og en egen forskaling.

– Vi har fjernet behovet for klemring og lagt til rette for en betydelig enklere og mer tidsbesparende installasjonsprosess for håndverkerne. Mange bruker også malingspann som forskaling, men med vår forskaling lages det et forsenket spor i muren slik at flensen på sluket kan legges helt ned til muren, noe som gjør det mye sikrere. Hypotesen er at dette kan bidra til å eliminere småfeil under installasjon som senere kan ha kostbare konsekvenser, sier han.

– Vi sikter på å kunne levere en «plug-and-play»-pakke hvor alt kommer ferdig for sluket. Du trenger ikke tilleggsprodukter for å installere uansett hvordan forholdene er på byggeplassen, og det skal være enklere og raskere å installere. Feilinstallerte sluk kan være vanskelige å oppdage, men vi har fjernet kildene til slike feil, sier han.

Kostbar produksjonsprosess
Han forteller at den første prototype er testet ute blant håndverkere, grossister og andre.

– Vi har allerede et samarbeid med en stor grossist, som også har kommet med gode innspill. Vi jobber nå med utviklingen av andre generasjon prototype som skal testes på våtromslabben til Sintef til sommeren, sier han.

Han peker på at den største utfordringen er den kostbare produktutviklingen og sertifiseringsprosessen.

– Produktene som sertifiseres må være produsert på samme måte som de som skal selges i butikken. Det vil si at vi må ha produksjonslinjene på plass før vi kan sertifiseres produktet. Det er derfor vi kjører forhåndstestingen på Sintef slik at vi kan avklare eventuelle feil. Først til høsten ser vi på testproduksjon for sertifisering. Målet er å ha det første sertifiserte produktet på markedet i løpet av første halvåret i 2021, avslutter Patricksson.

Selskapet er foreløpig finansiert av egne midler, NTNU, Trønderenergibidraget, Innovasjon Norge og Forskningsrådets Forny STUD-ENT-ordning. Denne finanseringen gjør at begge kan gå ut i full jobb i Slidedrain etter studiet.