Illustrasjonsfoto. Foto:Tekna

– Koronautbruddet setter ventilasjon og ventilasjonsfiltre på dagsorden

Sverre B.Holøs, seniorforsker på energi og inneklima ved SINTEF

0

VKE publiserte nylig sine anbefalinger for å redusere risiko for luftsmitte i roterende varmegjenvinnere og andre ventilasjonsanlegg. Muligheten for at koronaviruset kan smittes via aerosoler er fortsatt uavklart, men skaper allikevel utfordringer for byggeiere over hele landet.

Sverre Bjørn Holøs, seniorforsker på energi og inneklima ved SINTEF Community.

– Vi har ikke egen forskning som går direkte på virus, men vi har sett på hva som finnes av litteratur på smittespredning, og jobber med anbefalinger ut ifra hva vi vet. Det er vanskelig å si noe om den generelle tilstanden på ventilasjonsanlegg i Norge, men jeg tror vi kan si at vi har bedre ventilasjonssystemer og mer utbredelse av balanserte ventilasjonsanlegg enn mange andre land. Vi har et klima som gjør det lønnsomt å gjenvinne varme fra ventilasjonsluften, og dermed er balansert ventilasjon med varmegjenvinning blitt en slags standard-løsning. Jeg tror dette er et godt utgangspunkt, sier Sverre Bjørn Holøs, seniorforsker på energi og inneklima ved SINTEF Community.

Omluft er en dårlig ide
Han peker på at det lenge både har vært forskriftskrav om luftmengder og anbefalinger for sikkert inneklima.

– Fagmiljøer og myndigheter har lenge poengtert at omluft er en dårlig ide. Det har vært snakk om ventilasjon i bygninger som beskyttelse mot virus tidligere. I andre land ser man bruk av resirkulering og oppvarming og nedkjøling med luft, og at det bare tilføres friskluft innimellom. Dette er mer risikofylt og forekommer unntaksvis i Norge. Med balansert ventilasjon er det vifter som trekker inn og blåser ut luften, og det er lettere å ha kontroll på en vifte enn trykkforskjellen som oppstår når det blåser ute, eller det er varmt inne og kaldt ute. Med balansert ventilasjon har man god kontroll på luftmengdene og også luftretning mellom rom. Dette forutsetter at det er gjort en innregulering og at ting fungerer som det skal, noe som dessverre ikke alltid er tilfelle. Uansett har man brukbar utskifting av luften, noe som reduserer smittepresset.

– Vi er ikke medisinske forskere og vet ikke hvor mange virus som skal til for at man blir syk, eller hvor mange virus en smittet person etterlater seg. Vi må støtte oss på hva epidemiologer klarer å finne ut, for å kunne si noe om hva som er godt nok. Når man ser på spesialrom som er bygd for å jobbe med Ebola og andre smittsomme sykdommer er det ganske voldsomt med sikkerhetstiltak. Vi kan ikke si at det er helt umulig med smitte gjennom ventilasjonsanlegg, men ser man på hva medisinske forskere faktisk finner, virker det ikke sannsynlig at det er en viktig årsak, sier han.

Må være «føre var»
Holøs anbefaler alle å følge myndighetenes råd og å holde ventilasjonen i gang.

– Det viktigste vi gjør er å følge myndighetenes råd. Et annet viktig råd er å holde ventilasjonen i gang. Det at man tynner ut forurensninger i luften vil også fjerne partikler som kan være smitteførende. Om man ikke har mekanisk ventilasjon kan det være fornuftig å åpne vinduet. Et viktig unntak fra lufting gjennom vindu er på toalettet hvor det skal være avtrekk. Om man åpner vinduet på toalettet får man inn luft som avtrekksvifta ikke greier å ta unna, og dermed flyter luften ut til rommet ved siden av. Det er ikke avklart om det er korona-smitte fra avføring og man bør lukke lokket før man drar ned. Dette er vanlig tiltak man bør være ekstra nøye med nå, selv om man ikke er sikker på om koronaviruset kan smittes gjennom luften. Det handler om å være «føre var», sier han.

Tid for vedlikehold av filtre
Han forteller at en driftsperson med ansvar for en roterende gjenvinner må være klar over at dette er et mulig lekkasjepunkt, siden det går over litt luft fra avtrekk til tilluft.

– For å beskytte en roterende gjenvinner skal det alltid sitte et filter foran. Det å kontrollere at filteret sitter der og slutter godt til er et godt tiltak nå. Om man skal være sikker på å filtrere ut de aller minste partiklene må man over på HEPA-filter, noe som ikke brukes i vanlige ventilasjonsanlegg. Et filter som har en god gjenvinningsgrad for finstøv vil også ta hudceller og andre partikler som virus kan tenkes å feste seg til. Om man er nede på 0.3 mikrometer er det derimot vanskelig å sikre seg.

– Det er også viktig at man velger filtre som har god dokumentasjon og som sørger for at man fjerner det man skal. Vi har flere aktører på det norske markedet som gjør dette på en god måte. Alt som skal ha en funksjon i et bygg må være godt dokumentert, så sørg for at det er god dokumentasjon på utskillingsgrad når du kjøper nye filtre, sier han.

– Som et forskningsinstitutt og som pådriver for bedre inneklima mener jeg vi alltid kan bli flinkere, men jeg vet vi er på god vei. Bransjen må fortsette å levere gode produkter som gir best mulig luftkvalitet der folk er, og det inkluderer å kunne fjerne farlige partikler. Kanskje vi kan bli enda bedre, men jeg tviler på at vi vil se tilfeller hvor ventilasjonsanlegget er årsaken til smitte, avslutter han.