Jon Sandnes, adm. dir. i BNL og leder i BAE-rådet.

Hvorfor trenger byggenæringen en 21-prosess?

Leder av BAE-rådet og BNLs sjef Jon Sandnes stilte spørsmålet om hvorfor byggenæringen trenger en 21-prosess, på BAE-rådets årlige nyttårsjazz. – Klimautfordringene kommer stadig høyere opp på agendaen og det haster å få på plass en god FoU-prosess for å bidra til å løse samfunnsutfordringene, sier han.

0

BAE-rådets årlige nyttårsjazz gikk av stabelen 30. januar på Sentralen i Oslo. I år var temaet forskning og utvikling satt på agendaen.

– Vi står overfor store utfordringer fremover – hvor særlig det haster å få ned klimautslippene. Her vil byggenæringen kunne spille en viktig rolle. Vi har mange løsninger, og vi må bruke beste praksis slik som eksempelvis er utviklet i Bygg21. Det er behov for god dialog i hele verdikjeden, men det mangler en overordnet og helhetlig plan som sikrer måloppnåelse. En slik plan må komme ut av en prosess der forskning og innovasjon får en vesentlig plass, sier Sandnes.

Sandnes fikk god støtte av Forskningsrådet.

– Forskningsrådet støtter en ide om en 21-strategi for bygg og anlegg og ønsker en ny 21 strategi velkommen der forskning utvikling og innovasjon skal gi større konkurransekraft. Jeg tror det er behov for et bredt sett av løsninger som griper på tvers og vi trenger bidrag fra en stor bredde av teknologiområdene, for å bidra til å få ned klimautslippene, sa Fridtjof Unander, områdedirektør i Norsk Forskningsråd i sitt innlegg.

Konserndirektør i Sintef, Hanne Rønneberg var invitert til å vise frem pågående  FoU-prosjekter for næringen og si litt om hvordan de har arbeidet med analysen Fremsikt, som skal legges frem på Byggedagene i slutten av mars.

– Verden er i stor endring og vi registrerer stadig nye kundebehov – og det betyr at vi også må endre oss og bredde ut kunnskapen på flere områder. Samarbeid mellom ulike faggrupper blir viktig og vi har i større grad kombinert ulike fag, når vi skal presentere fremtidsscenarioer.