Rørleggerbedriftene Asbjørn Nordsveen, Asbjørn Nordsveen Fåvang og Rør og Sveiseteam Øst fusjonerer

Styrene i Asbjørn Nordsveen AS, Asbjørn Nordsveen Fåvang AS og Rør og Sveiseteam Øst AS har i styremøter 3. september besluttet å fusjonere de tre selskapene. Fusjonen vil tre i kraft innen utgangen av 2020.

0

De tre selskapene har en årlig omsetning på ca. 100 mill. og har 53 ansatte. Asbjørn Nordsveen AS har 56 års historie med positiv utvikling.

Det fusjonerte selskapet videreføres som Asbjørn Nordsveen AS. Rør og Sveiseteam Øst vil være navnet på vår felles industriavdeling. Daglig leder er Lars Arne Kvarberg.
De fusjonerende selskapene har kompletterende kompetanser og har stor virksomhet både i privat- og bedriftsmarkedet.

Selskapets hovedmarked er innlandet. Dette er et interessant markedsområde med forventet stor aktivitet framover. Selskapet merker også stigende interesse for selskapets tjenester fra kunder på Romerike og i Oslo.

Selskapet har stor tro på mulighetene framover, slik at de ansatte fortsatt kan ha trygge og interessante arbeidsplasser i en bedrift som er eiet, styrt og ledet fra innlandet.