EBAs administrerende direktør Kari Sandberg er bekymret for tilbakemeldingene hun får fra sine medlemsbedrifter som følge av koronautbruddet.

– Svært dramatisk for oss!

Undersøkelse: Entreprenørene frykter korona-stans

0

18 prosent av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg varsler at de har fått en eller flere kontrakter kansellert som en direkte konsekvens av koronaviruset. – Svært dramatisk, sier EBAs administrerende direktør Kari Sandberg.

EBA har 250 medlemsbedrifter med tilsammen 25.000 ansatte, og Sandberg understreker at dette er reelle tall innrapportert fra perioden mandag 16. mars til fredag 20 mars. Både store, riksdekkende entreprenørbedrifter, mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører er alle påvirket av krisen. I snitt melder bedriftene at hele 30 prosent inntektsgrunnlaget er truet av den rådende markedssituasjonen.

Tallene stammer fra en fersk, ukentlig kartlegging av medlemsbedriftene som Prognosesenteret har utført på oppdrag fra EBA og som har som målsetting å fremskaffe kunnskap om de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av koronakrisen.

Færre oppdrag og manglende bemanning
Ifølge kartleggingen oppgir Entreprenørbedriftene uteblivende oppdrag (31 prosent) og manglende bemanning på byggeplass (58 prosent) som de aller største utfordringene.

– I tillegg er det knyttet stor spenning til forutsigbare vareleveranser i de kommende ukene. En av fem bedrifter rapporterer problemer knyttet til manglende vareleveranser allerede nå, påpeker Sandberg.

Tiltakspakker og statlige lettelser i forbindelse med permitteringer til tross; Sandberg mener det er mye som tyder på at situasjonen kan komme til å bli svært krevende økonomisk fremover. Hun er i første omgang spesielt bekymret for de mindre bedriftene.

– Fem prosent av våre bedrifter melder at de har behov for umiddelbar økonomisk bistand, sier hun.

 Viser viktigheten av egen rekruttering
Medlemsbedrifter som periodevis benytter seg av innleid arbeidskraft, melder om 33 prosent bortfall blant utenlandske arbeidstakere. Det gir naturlig nok store utfordringer på byggeplassen, og Sandberg understreker viktigheten av å satse langsiktig på rekruttering og å bygge kompetanse i eget hus.

Sysselsettingen blant faste ansatte på byggeplass holder et relativt høyt nivå med kun to prosent permitterte så langt. Sandberg gir honnør til en samlet bransje som var tidlig ute med tydelig informasjon og gode tiltak for smittevern på byggeplass.

– Enkelte anlegg og byggeplasser har mulighet til å holde driften i gang gjennom skiftordning. Når vi ser hvor utrolig viktig sysselsettingsgraden er for resultatet og overlevelsesevnen til bedriftene på lang sikt, er det utrolig viktig å holde hjulene i gang, fastslår EBA-lederen.