Illustrasjonsfoto

Styrker kvaliteten i fagskolene med 43 millioner kroner

18 fagskoler får 43 millioner kroner for å øke kvaliteten i utdanningene. Fagskolene vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr, i større grad bruke digital teknologi for læring og prioritere digital kompetanseheving av ansatte.

0
– Det er vanskelig å spå fremtiden, men det er helt sikkert at vi trenger flere flinke norske fagarbeidere til å bygge landet videre. Det har skjedd mye i fagskolesektoren de siste årene, og jeg opplever en stor vilje for å videreutvikle kvaliteten til tilbudet slik at arbeidslivet får den kompetansen de trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.


Stort engasjement i sektoren
Det er stor interesse for utviklingsmidlene i fagskolesektoren. Fagskolene har sendt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) 64 søknader og søkt om til sammen 77 millioner kroner.

– Vi trenger fagarbeidere som er løsningsorienterte og kreative i jobbene sine. Det synes jeg søknadene fagskolene har sendt inn, gjenspeiler. Det er søkt om prosjekter som involverer alt fra droner, virtuell virkelighet til pedagogikk i nettbaserte studietilbud. De som velger å ta en fagskoleutdanning, vil få en spennende og praktisk utdanning og ende opp med verdifull kompetanse arbeidslivet har behov for, sier Asheim.

Fordelingen av utviklingsmidler i 2020
38 prosjekter ved 18 fagskoler får støtte. Utviklingsmidlene skal i 2020 bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, bruk av digital teknologi for læring og digital kompetanseheving for ansatte for å møte behov for omstilling i arbeidslivet. Det tildeles også midler til engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur.

–  Jeg er opptatt av å gi fremtidens fagfolk en god utdanning. Pengene vil nå deler ut, vil komme godt med i det arbeidet. Et godt fagskoletilbud bidrar til å gjøre oss bedre rustet til å håndtere morgendagens arbeidsliv og endringer som kommer raskt, sier Asheim.

Disse fagskolene får tilskudd:

Fagskoler Fagområde Tildeling (i kroner)
Fagskolen Tinius Olsen Bygg/Anlegg/BIM 805 000
Fagskolen Oslo Akershus Bygg/Anlegg/BIM 3 468 000
Norges grønne fagskole – Vea Anleggsgartner og gartner/blomsterdekoratør 1 550 000
NKI Fagskoler Merkantile fag, klesdesign og logistikk 3 470 000
Fagskolen Kristiania Design, kommunikasjon og teknologi, og økonomi og administrasjon 4 018 000
Gokstad Akademiet IT 286 000
European Helicopter Center Luftfart 270 000
AOF Fagskolen Helse, miljø og sikkerhet og tverrfaglig 1 016 000
Fagskolen Rogaland Tverrfaglig, BIM og merkantile fag 7 817 000
Fagskolen i Hordaland Maritime fag 4 920 000
Fagskolen i Kristiansund Maritime fag og prosessteknikk 1 366 000
Fagskolen i Ålesund BIM 950 000
Fagskolen Innlandet Tverrfaglig og bygg- og anleggsteknikk 2 603 000
Trøndelag høyere yrkesfagskole Tverrfaglig og sirkulær økonomi 1 994 000
Nordland fagskole Reiseliv og elektrofag 4 674 000
Nordkapp maritime fagskole Maritime fag 1 021 000
Fagskolen i Troms Verkstedtekniske fag og maritime fag 2 943 000
Medlearn Helse- og oppvekstfag 21 000
43 192 000

Fakta om tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene

  • Midlene er et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning og en oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden.
  • Dette er fjerde året det bevilges midler til tilskuddsordningen for utviklingsmidler. I perioden 2017–2020 er det bevilget midler til 158 prosjekter gjennom ordningen.
  • Fra og med 2019 forvaltes tilskuddsordningen av Diku.
  • Årlige kriterier for ønsket prioritering av midlene blir satt av Kunnskapsdepartementet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com