Oddgeir Tobiassen og Marianne W. Røiseland skal nøye studere den ferske rapporten om byggkvalitet.

– Vil styrke rørleggerens posisjon og bidra til å løfte faget

Rørentreprenørene Norge positive til rapporten fra Byggkvalitetutvalget:

0

– Særlig positivt med rapporten til Byggkvalitetutvalget er det at utvalget anbefaler at krav til kompetanse skal følge person og ikke foretak. Hvis dette faktisk iverksettes vil det styrke rørleggerens posisjon og bidra til å løfte faget, sier Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Førsteinntrykket lover godt for rørbransjen, påpeker administrerende direktør Marianne W. Røiseland, og  Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i i Rørentreprenørene Norge, som begge var til stede da utvalgsleder Nils-Henrik von der Fehn leverte rapporten til kommunalminister Nikolai Astrup onsdag 5.februar.

Les også: Byggkvalitetutvalget foreslår store endringer

– Vi skal gå nøye gjennom rapporten, men hovedbudskapet ser ut til å være at det skal lønne seg å være seriøs, ansvarslinjene skal være tydelige, kompetansekravet understrekes og kontrollene skal bli mer effektive. Dette er helt i tråd med vårt syn, sier Røiseland.

Viktig arbeid framover
– Hvis rapporten er like tydelig som presentasjonen, så kan den være med å løfte den seriøse delen av byggenæringen, sier Tobiassen.

– Detaljene i rapporten kjenner vi ikke godt nok ennå, og det vil være flere områder som krever at vi går i dybden og ser hvordan de i møte med den virkelige verden vil slå ut. Styret skal på møte i neste uke ha en første gjennomgang av rapporten. Vi har også satt ned et utvalg som skal grave seg ned i rapporten og utforske hvilke kloke grep vi som bransje bør ta, sier Røiseland og Tobiassen til VVSforum.

Får du ikke nyhetsbrev fra VVSforum! Meld deg på her.