Her ser vi fra venstre Pål Jhonny Slettemark, prosjekteder i Energitec AS, rørlegger Thomas Utter Jensen, Energitec AS, og Tom Fjordvang fra Resideo AS.

Energitec AS stolt innehaver av Gulldiplom fra Resideo

Energitec har ambisjoner og mål om å være en foretrukket rådgiver innen trygt drikkevann.Selskapet  ble nylig tildelt gulldiplomet av Resideo Norge, som tegn på at de har tilegnet seg spisskompetanse på Resideos produkter og systemer knyttet til trygt drikkevann. – Det er vi stolte av, sier Energitecs prosjektleder Pål Jhonny Slettemark til VVSforum.

0

Energitec er en autorisert rørleggerbedrift med base på Skoppum i Horten. Bedriften har langt erfaring innen rørleggertjenester, med spesielt fokus på sprinkler og varmepumper, og har sentralgodkjenning på UTF3 og PRO2.

– Kompetansetilsig gjennom kursing av staben har vært høyt prioritert de siste årene – med gjennomføring av fem, seks tekniske kurs årlig, forteller Slettemark.

Kursbeviset på at Energitec er har tilegnet seg kunnskap på drikkevannshygiene, og NS-EN 1717. På bildet ser vi i front, Tom Fjordvang, Resideo, prosjekleder Pål Jhonny Slettemark, og bak, daglig leder Johan Nordli, begge Energitec AS.

Ved å hele tiden være faglig oppdatert, kan de bistå sine kunder på beste måte – også som rådgivere. Derfor ønsket de å oppdatere seg innen trygg vannforsyning via Resideo, slik at de kan ha denne kompetansen i eget hus.

Krav om tilbakeslagsventil
Tilbakeslagssikring er innført som et krav i Norge, beskrevet i NS-EN 1717. «Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning».

NS-EN 1717 definerer væsker i fem kategorier, etter deres potensielle fare for mennesker, som kan oppstå fra en drikkevannsinstallasjon, og dikterer beskyttelsesformen som kreves for å opprettholde drikkevannskvaliteten.

Kategoriene er delt inn i følgende områder:

* 1: Vann som skal drikkes av mennesker, og som kommer direkte fra en drikkevannsinstallasjon

* 2: Væsken utgjør ingen fare for menneskers helse. Væsken anses å være egnet for å drikkes av mennesker. Vannet kommer fra en drikkevannsinstallasjon, og kan ha gjennomgått en endring i smak, lukt, farge eller temperatur (oppvarming eller avkjøling).

* 3: Væske som utgjør noe helsefare for mennesker på grunn av nærvær av ett eller flere skadelige stoffer

* 4: Væske som utgjør helsefare for mennesker på grunn av nærvær av ett eller flere giftige eller svært giftige stoffer, eller ett eller flere radioaktive, mutasjonsfremkallende eller kreftfremkallende stoffer.

* 5: Væske som utgjør helsefare for mennesker på grunn av nærvær av mikrobiologiske elementer eller viruselementer.

Ledende produsent
Resideo er en ledende produsent av godkjente produkter for sikring av drikkevann. Selskapet satser bevisst på kvalitetsprodukter slik at kundene skal vite at de får produkter med alle godkjenninger i orden og som er produsert i henhold til gjeldende regelverk. Ved hjelp av deres individuelle komponentdeler tilbys løsninger som garanterer beskyttelse mot alle væskekategorier.

I tillegg til produktspekteret, er kurs og kompetanse en del av totalkonseptet for å trygge kundene på regelverk og praktisk bruk.
Kurset er i sin helhet bygd nettopp på NS-EN 1717 og består av fem faser:

* Hva sier regelverket
* De fem væskekategoriene
* Velge rett ventil
* Korrekt montering
* Vedlikeholde og servisere i henhold til gjeldende regelverk

Andre gang
Dette er det andre kurset Energitec har med Resideo, og prosjektleder Pål Jhonny Slettemark sier seg strålende fornøyd både med gjennomføringen og utbyttet. Kurset ble gjennomført av Account Manager Tom Fjordvang, og foregikk i Energitecs romslige lokaler etter ordinær arbeidstid. Med fullt oppmøte.

– Kurset hadde en teoretisk og en praktisk del, og alle satt igjen med en svært god følelse. Tom er entusiastisk og flink og tar seg god tid, og vi fikk drøftet en del praktiske tilfeller knyttet til egne prosjekter.

Slettemark sier at tekniske løsninger og systemer er favorittområde blant de ansatte, og berømmer dem både for sin genuine interesse for faget og ønsket om egenutvikling.

Saken fortsetter under bildet:

Stolte ansatte i Energitec AS. Fra venstre i første rekke, Lasse Guttevik, Johan Nordli, Thomas Utter Jensen, Pål J. Slettemark, Alexander Dahl, og Sebastian Cutmore Figved. Bak i liften, Tom Fjordvang, Resideo.

– Trygt vann er et område det er viktig å være god på, da dette er noe vi ofte møter i vår hverdag.

Han legger raskt til at ikke alle er oppmerksom på det gjeldende regelverket. Selv om det står svart på hvitt i normene, blir det praktisert ulikt i kommunene.

– Vi kan prise og prosjektere en jobb med tilbakeslagsventiler i kategori 4 i tråd med regelverket, men kan oppleve at utbygger får tilbakemelding fra kommunen at det ikke er nødvendig. Det viser at ikke alle saksbehandlere er oppdatert på området, og at det er behov for informasjon. Der kan vi bistå med vår kompetanse, sier han.

Hele samfunnet vil vinne på at alle er sikret 100 prosent rent vann. Vi har jo sett tragiske eksempler på det motsatte, minner han om.

Tilrettelegger for bedriftene
Resideo Norge tilbyr kurs for å sikre drikkevann til grossister, installatører og distributører i hele landet. Med et gjennomsnittlig lekkasjetap på det norske distribusjonsnettet på CA 31 %, er det da også på sin plass. Mye svingninger og trykkfall på det kommunale nettet gjør at vann kan suges tilbake fra boligbygg og industribygg om det ikke er sikret riktig.

Resideo har lokaler i Drammen som er skreddersydd kursundervisning for opp til 50 personer. Men de kan også ta med utstyr og rigge seg til ute hos kundene, dersom det er mest hensiktsmessig.  Slik som hos Energitec.

– Vanligvis gjennomføres kursene på dagtid, men her var det ønskelig å ta det etter arbeidstid av praktiske hensyn. At hele mannskapet likevel stiller opp, viser hvor mye de brenner for faget og hvor godt forhold de har til arbeidsgiveren, sier Fjordvang til VVSforum.

– At det til og med var med en lærling som akkurat hadde ryddet opp etter avlagt svenneprøve, understreker nettopp det, legger han til.

Han berømmer også den store iveren etter å lære han opplevde i løpet av det fem timer lange kurset.

Saken fortsetter under bildet:

Sprinkler

– Ved at det stilles spørsmål gjør det hele både mer gøy og lærerikt. I tillegg til fokuset på regelverk og valg av rett ventil, fikk de også en oppdatering på å demontere og sette sammen ventiler for å kunne utføre service og vedlikehold. Det inkluderer også bruken av testutstyr og servicekofferten TKA 295, som er avgjørende for å kunne sluttføre en årlig service på tilbakeslagsventiler.

– Det store frammøtet og brennende engasjementet, gjorde dem fortjent til gulldiplomet fra oss, sier han til VVSforum.