– Økt kompetanse sørger for bærekraftig sikring av norsk drikkevann. Vi har godkjente ventiler i alle fem væskekategorier og vi gir kunden tryggheten til å velge riktig produkt, sier Tom Fjordvang, Account Manager hos Resideo, og er stolt av at Bravida har valgt dem som partner på dette området. Kurset foregikk i Bravidas lokaler i Oslo og Sandvika, og avdelingsleder Pål Lorenzen er svært fornøyd både med gjennomføringen og utbyttet.

Sikrer kunden trygg vannforsyning

Bravida avd. Oslo Rør Service har kurset 50 av sine servicerørleggere og 10 serviceledere i NS-EN 1717

0

Bravida Norge avd. Oslo Rør Service satte nylig 50 rørleggere og 10 serviceledere på skolebenken for å oppdatere seg på Resideos produkter og systemer for sikring av drikkevann. – Vi ønsker alltid å kunne tilby våre kunder de beste og tryggeste løsningene. Derfor er kompetanse en viktig del av vårt DNA, sier avdelingsleder Pål Lorenzen.

Tilbakeslagssikring er innført som et krav i Norge, beskrevet i NS-EN 1717. «Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning». Standarden deler flytende væsker inn i fem kategorier, avhengig av deres potensielle fare ved menneskelig konsum. Ved å montere tilbakeslagssikring forebygges faren for at forurenset vann kommer inn i ledningsnettet for rent vann.

Kurset er i sin helhet bygd nettopp på NS-EN 1717 og består av fem faser:

* Hva sier regelverket
* De fem væskekategoriene (fra rent vann til svært forurenset og helsefarlig vann som inneholder mikroorganismer eller virus)
* Velge rett ventil
* Korrekt montering
* Vedlikeholde og servisere i henhold til gjeldende regelverk

Bra gjennomføring
Kurset blir gjennomført over tre timer og er delt i en teoretisk (de tre førstnevnte temaene)  og en praktisk del, med Resideo Norges Account Manager Tom Fjordvang som læremester. Resideo er en ledende produsent av produkter for sikring av drikkevann og leverer godkjente produkter for alle væskekatagorier.

– Også i teoridelen er elevene aktivt med ved at man benytter produktkatalogen i undervisningen, som bidrar til både god læring og stort engasjement. Det er viktig at rørleggerne kjenner igjen de situasjonene vi møter ute i felten og får diskutert tematikken i klasserommet først, sier Lorenzen.

Men selv om det er matnyttig å diskuteres hverdagsproblemer og risikoanalyser, er det viktig å komplettere med en praktisk del for å bli kjent med produktene. Via tre ulike prøvestasjoner, blir elevene kompetente til å utføre en årlig service på ventiler med flenset og gjenget avslutning, samt testrutiner som kontrollerer den utførte jobben og sikrer at ventilen som er montert virker i etterkant.

Lorenzen forteller at han bare har fått positive tilbakemeldinger fra alle som deltok, samt at de følger opp internt for de som har behov for det.

– NS-EN 1717 handler om hvordan man kan unngå alle fallgruver når drikkevann skal sikres. Vi ønsker å være en premissleverandør på dette området som kommer våre kunder til gode, sier han.

Stolt kursholder
Tom Fjordvang hos Resideo Norge forteller at dette er et kurs de tilbyr for grossister, installatører og distributører i hele landet, og går i korthet ut på hvordan man skal sikre drikkevann i Norge på riktig måte.

– Vannet er vårt viktigste næringsmiddel, men i Norge har vi dessverre ett av Europas høyeste lekkasjetap med et snitt på 31% . Det tilsier at det er mye svingninger og trykkfall på det kommunale nettet som gjør at vann kan suges tilbake fra boligbygg og industribygg om det ikke er sikret. Med riktig ventil vil både vann- og energitap og ikke minst et trygt drikkevann.

Han legger ikke skjul på at han er stolt over at de ble valgt som kompetanseleverandør av en så stor aktør som Bravida.

– Jeg har selv jobbet i selskapet tidligere og har lenge hatt en dialog med dem. Så dette var en ny en milepæl for oss, sier han.

Resideo har lokaler i Drammen som er skreddersydd kursundervisning for opp til 50 personer. Men de kan også ta med utstyr og rigge seg til ute hos kundene, dersom det er mest hensiktsmessig.

Fjordvang mener Bravida med dette posisjonerer seg veldig godt blant de største aktørene i markedet ved å ta grep om hvordan drikkevannet skal håndteres på og sikres.

– Kompetanse er en overordnet strategi i selskapet, som de også viser i praksis. Det står det respekt av!

Ikke alle er like gode
Fjordvang setter stor pris på alle mailer og telefonsamtaler fra kunder som ønsker kompetanseheving innen sikring av drikkevann.

– Det er uten tvil tydelige forskjeller, men utrolig spennende å oppleve den store etterspørselen vi opplever på produkter og kunnskap. Regelverket er faktisk nasjonalt, ikke regionalt, som mange tydeligvis ikke har oppfattet, minner han om.

– Du kan ikke sikre drikkevannet annerledes i Trondheim enn i Drammen!

Som følge av den økende etterspørsel av Resideos kurstilbud, har selskapet opparbeidet seg en posisjon hvor det kunne ha holdt kurs nesten hver eneste dag. De samme aktørene som takket nei for tre år siden, banker nå stadig på døra.

– Det er selvsagt veldig gøy, men vi klarer ikke å holde unna den store pågangen. Derfor er det litt ventetid.

Han poengterer at de som handler Resideos produkter via grossist eller distributør, får en tett oppfølging som en del av «pakka».

– Ofte er vi ute på befaring med kunden for å bistå dem på ulik vis. Det er en del av tryggheten de får på kjøpet ved å velge oss som partner. Her har vi et stort konkurransefortrinn stadig flere oppdager.

Priser på ulikt grunnlag
Nettopp å kunne veilede og rådgi kundene til å velge de optimale løsningene, anser avdelingsleder Pål Lorenzen hos Bravida som svært viktig. Men det er lett å rope halleluja.Langt vanskelige å gjøre det, minner han om.

– Ja, en ting er å gi gode råd, en annen ting er å utføre arbeidet i praksis. Selv om høy kompetanse er et konkurransefortrinn, opplever vi også at vi kan bli valgt bort på grunn av at konkurrenter priser seg lavere. Får du en lav pris kan det være fordi de priser feil ventiler, ventil med dårligere kvalitet, rør- godskvalitet og at det ikke monteres i henhold til monterinsveilederen, slik at det blir et helt annet sluttprodukt.

Det kan bli dyrt i lengden for oppdragsgiver om konsulenter leverer feil beskrivelser og det blir feil utført av rørleggere, minner han om.

– Når vi monterer, gjør vi det riktig fra a til å – med rett ventil på rett sted og rett kvalitet -, som både er tryggere og økonomisk lønnsomt for kunden i det lange løp. Det er en grunn til at det er prisforskjeller, understreker han.

Kvalitetsprodukter og oppfølging
Resideo satser bevisst på kvalitetsprodukter framfor billigprodukter. Her skal du som kunde vite at du får produkter med alle godkjenninger i orden og som er produsert i henhold til gjeldende regelverk. Det er dessverre ikke alle produsenter og leverandører som er like opptatt av dette, og han forstår at Lorenzen og Bravida kan tape anbudskonkurranser på pris.

– Om deres konkurrenter benytter billige produkter som ikke har de samme godkjenningene og den samme kvaliteten, er det klart sluttprisen kan bli lavere. Men hva er billig og hva er dyrt, spør han retorisk.

– Om man tar med alle faktorer over tid – ikke minst den tiden som går med til å skaffe support og oppfølging – vil regnestykket som regel bli snudd helt på hodet. Da vil man oppdage at det er mye rimeligere å kjøpe kvalitetsventiler, slik Bravida gjør, sier han og siterer Bjørn Grimsrud, fagsjef i Fagrådet for våtrom: «Den som er best på regelverket vinner hver gang»!