Det var god stemning da stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) gjestet OSO Hotwater. Foto: Privat.

– De setter bransjestandarder med sitt energi- og miljøfokus

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) lot seg imponere av OSO Hotwater:

0

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) lot seg imponere under besøket hos OSO Hotwater, og nøler ikke med å kalle den en foregangsbedrift.

 – OSO  har hatt med seg et miljø- og klimavennlig fokus parallelt med utvikling og vekst, som har gitt dem et stort konkurransefortrinn i markedet. Det var interessant og spennende å få et nærmere innblikk i bedriften, sier Eskeland til VVSforum.

Høyre-politikeren fra Hordaland sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget med olje, energi, fornybar kraft, nett, og grønn skipsfart som arbeidsområder, og er naturlig nok begeistret for norske bedrifter som tar det grønne skiftet på alvor.

Mer enn 50 års miljøfokus
OSO, som blant annet produserer markedes mest energieffektive varmtvannsberedere, er i følge selskapets historie en av Norges første miljøbedrifter med over 50 års innsats for å forene menneske, miljø og industri.

Miljøsatsningen i OSO startet i 1956 med Reidar Braathen jr., som skapte «Skandinavias mest miljøvennlige selskap» (SCANVAC prisen). Etter 50 år med kontinuerlig innsats for både indre- og ytre miljø, ble bedriften tildelt hedersprisen ”Glassbjørnen” fra stiftelsen GRIP for sitt miljøarbeid.

Produkter med ekstremt lang levetid og markedets laveste varmetap er OSOs viktigste bidrag til miljøregnskapet, i tillegg til en produksjon uten miljøskadelige utslipp av noe slag. Kjærlighet til naturen er fundamentet for selskapets miljøengasjement, og målsetningen er den samme som for 50 år siden; ”Vern vår vakre verden”.

Går i front
– OSO har evnen til å utvikle stadig bedre varmtvannsberedere og på den måten  være i front i forhold til krav og retningslinjer. Men de har også satt egne standarder innen holdbarhet og energiforbruk, påpeker Eskeland.

Hun  lot seg også imponere av at bedriften hele tiden har fornyet og utviklet  produksjonslinjene for å kunne produsere mest mulig effektivt og miljøvennlig, basert på fornybar energi. I dag er OSO en høyteknologisk bedrift med roboter som en integrert del av produksjonen, roboter som bedriften i stor grad har stått for utviklingen av.

– I tillegg til handler det om å skolere hele arbeidsstokken til å kunne møte den nye tiden og betjene de stadig mer avanserte, digitale verktøyene. Dette har OSO klart å kombinere på en imponerende måte, som er avgjørende for at vi kan beholde produksjonsbedrifter som dette i Norge.

Klimamål i 2030
Eskelands møte hos OSO foregikk på samme dag som Miljødepartementet fikk overlevert  et sett med forslag fra Miljødirektoratet og underliggende avdelinger om hvordan vi kan nå klimamålet for perioden 2021-2030 – hvor regjeringens strategi viser at innenlandske utslipp skal reduseres med 20-25 millioner tonn klimagasser. Et tema stortingsrepresentanten naturlig nok kom innpå under besøket.

Få siste nyhetene rett i innboksen: Meld deg på VVSforums nyhetsbrev her

Nylig sendte også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut et høringsforslag om effektiv utnyttelse av strømnettet for å sikre at nettleien for husholdninger over tid blir så lav som mulig. Det vil høst sannsynlig føre til en ny nettleiestruktur med effekttariffer.

– Målet er at strømforbruket skal fordeles over døgnet slik at man slipper å måtte investere store summer i å bygge ut nettet for effekt- toppene – og med det unngå betydelige naturinngrep. Med smarte løsninger i hjemmet kan vi enkelt flytte forbruket og unngå de store energitoppene uten at det går på bekostning av komforten.

– I den sammenheng er varmtvannsberederen en meget sentral og interessant komponent i hjemmene for energilagring. Det gjør OSO til en ekstraspennende bedrift, og som har igangsatt prosjekter med fremtidsrettet potensial.

– Her utnyttes varmtvannstanken som hjemmets blå batteri, og bruker disse til å jevne ut effekttopper. Dette er helt i tråd med politiske intensjoner og målsettinger, og føyer seg fint inn i det effektbilde vi ser for oss i fremtiden, sier Eskeland.

Stas for bedriften
OSO Hotwaters administrerende direktør Roy André Magnussen synes det var stas med besøket og svært hyggelig å høre alle gode tilbakemeldingene fra stortingsrepresentanten.

– Det er viktig at stortingspolitikere tar seg tid til å besøke industribedrifter, slik at vi kan høre hva de tenker og de kan få et innblikk i vår hverdag. OSO representerer klassisk produksjonsindustri, vi er ikke koblet opp mot olje og gass og enorme kontantstrømmer. Samtidig har vi store investeringer innen automasjon, så vi er nok litt motstrøms for slike type bedrifter ved at vi har klart å holde produksjonen her til land, sier han.

– Med en lavere kostbase er selskapet i stadig vekst. Vi ansetter jevnlig nye medarbeidere, og det er klart det er gøy og tilfredsstillende å kunne skape arbeidsplasser.

Han legger samtidig ikke skjul på at rammebetingelser de arbeider innenfor er helt avgjørende for lønnsomheten.

– Nær halvparten av omsetningen kommer fra eksport, med England som det største markedet. Vi har i så måte hatt noen bekymringer i forhold til Brexit. Det er med skrekkblandet fryd vi følger valutainformasjonen for tiden. Vi kjøper mye i valuta og selger en del i valuta – og det er utfordrende å balansere den risikoen.

Mye spennende på gang
Magnussen bekrefter at de har mye spennende på gang, og at de har flere ”spor” på hvordan beredere kan benyttes best mulig som energibatterier i hjemmene.

– OSO har jo noen fordeler der, med våre mer enn 300 ulike modeller. I prinsippet vi kan bistå med å avlaste nettet i perioder med høy belastning, noe vi  er i gang med å se på. Dette vil være fordelaktiv for nettselskapene da de kan ta av overbelastning i perioder med risiko, og det vil gi fordeler for forbrukeren den dagen det blir innført tariffsystem på nettet i Norge, ved at de kan varme vannet i de intervallene hvor strømmen er billigst.

På den måten vil forbrukerne spare penger, men de vil ikke spare energi i seg selv, påpeker han.

– Nei, det er mengde varmtvann som bestemmer hvor mye energi du forbruker, men du vil som sagt kunne bruke energi når den er rimeligst. Men våre produkter kan konfigureres med ett og to elektriske elementer, det kan settes på stusser for solenergi og de kan kombineres med varmepumpe og overføring  fra varmepumpe til golv og forbruksvann osv. Kombinasjonsmulighetene er svært mange.

– Vil det være lønnsomt å ha to varmtvannsberedere i hjemmet for å få maksimal utnyttelse av energien?

Ser vi til Europa, er det er vanlig med beredere i100 litersstørrelse. Vi i Norden og Skandinavia vil gjerne 200 og 300 liter i huset, som henger sammen med at strøm historisk har vært rimelig og vi  liker å ha god tilgang til varmtvann. Det handler om hygiene og komfort.

– Men når det er sagt, er det stadig flere her hjemme som installerer to beredere i boligen for å kunne ha større volum energi lagret –  slik at de er sikre på at de får dekket sitt behov gjennom dagen og ettermiddagen med det vannet som ble varmet på natten.

Stort eksportpotensial
De norske produktene med den rustfrie teknologien som gir lang levetid, vil være relevant også i forhold til andre markeder hvor de har emaljerte glassbelagte beredere innvendig. Det gjør det vanskelig å oppnå den høye lagringstemperaturen, og energimengden man akkumulerer vil være lavere enn den rustfrie teknologien.

– Jo, framtiden ser unektelig lys ut, understreker OSO Hotwaters administrerende direktør.