Noen av fordelene som Roth fremhever med den nye BIM-katalogen, er at hver Roth produktfamilie er inkludert i MagiCAD-forutdefinerte produktkatalog, og modellene inneholder alle forutdefinerte data som kreves i et BIM-miljø. F.eks. dimensjoner, ETIMklassifisering og tekster på fem språk.

Roth lanserer nye BIM-designfiler via MagiCAD Cloud

Katalogen inneholder over 150 BIM-produktmodeller:

0

Roths nye omfangsrike bibliotek med BIM-modeller gjør det mulig for den ansvarlige rådgiver, arkitekt med flere å skape brukerdefinerte tegninger med høy nøyaktighet og systemintelligens til bruk gjennom bygningens livvsyklus.

– Roth katalogen vil inneholde mer enn 150 BIM-produktmodeller i kategoriene rør, fittings og tilbehør, vanntette skap til gulvvarme og tappevann, samt shunter, ShuntUnits og kontrollenheter til gulvvarme, skriver Roth i en pressemeldingen.

MagiCAD har 35 års erfaring og har mer enn 1 million 3D-produktmodeller, som er tilgjengelige i MagiCAD Cloud og er Europas største online BIM-objektbibliotek til byggebransjen.

BIM – eller Building Information Modeling – er en raskt voksende metode for å omdanne tradisjonell designplanlegging i byggebransjen fra 2D- til 3D-miljøer. Men BIM er så mye mer enn det. BIM er en prosess til å opprette og styre all informasjon relatert til et prosjekt, og i siste enden skapet et miljø som inneholder digitale beskrivelser for alle aspekter av det fysiske prosjektet. Dermed understøtter BIM hver fase av prosjektets livssyklus, også etter at konstruksjonen er avsluttet. Og fordi prosjekter praktisk talt er
konstruert innen de fysisk bygges, fjernes mange ulemper og problemer i byggeprosessen på forhånd – uansett om det er design- eller konstruksjonsendringer. Det å ha et større og mer detaljert overblikk fra start, minimerer dyre og tidskrevende endringer på et senere tidspunkt i prosessen.

– BIM oppretter en oversikt over materialer, da prisene for hvert element oppdateres ettersom konstruksjonens detaljer avklares. Samtidig blir det mulig å analysere hvert trinn i byggeprosessen og vurdere om det er penger å spare ved å jobbe med prefabrikerte løsninger istedenfor med løse komponenter. BIM-data kan også brukes til å generere produksjonstegninger eller databaser til fremstillingsformål , forklarer Audun Martinsen, Produktsjef i Roth Norge.
– I de senere år har Roth utvidet muligheten for å fremstille prefabrikerte enheter med det formål å hjelpe kundene våre med å minimere arbeidsomkostninger, dokumentasjonsarbeid samt risikoen for feilkommunikasjon. Samtidig reduseres omkostningerne til fjerning av ubrukte materialer og emballasje kraftig, fordi dette kan optimeres, fortsetter han.

BIM sikrer bedre samarbeid og kommunkasjon, da digiale BIM-modeller gir mulighet for deling av prosjektmodeller og planleggings-koordinering. Alle prosjektinteressenter har innsikt og adgang til ajourført prosjektinformasjon – ikke kun på kontoret, men også i det feltet, hvor cloud-baserte løsninger og apps sikrer adgang i realtid på mobileenheter.

Planer kan både planlegges og kommuniseres mer nøyaktig, og den forberedende koordinering hjelper til med at prosjekter avsluttes til tiden.

Audun Martinsen nevner også at BIM kan hjelpe med å forbedre bygningssikkerheten ved at kartlegge farer før de blir problemer.
– Detaljert logistikk planlegging, visuell risikoanalyse og sikkerhetsvurderinger kan hjelpe med å sikre at prosjektet utføres på en sikker måte, understreker han.

Opplysningene i en modell kan også brukes etter ferdigstillelse av bygget,. Nøyaktig, kontinuerlig digital registrering av bygningsinformasjon etter bygningens driftsstart kan samles inn og behandles i bygningsvedlikeholds-softwaren i hele bygningens levetid.