Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge oppfordrer alle som er i arbeid til å følge smittevernregler for å beskytte seg selv og andre. Men hun krysser fingrene for at det kan være trygt å åpne skoler og barnehager igjen, og at det kan lempes på hytteforbudet, slik at serviceoppdragene kan begynne å rulle igjen, ute i distriktene, ikke minst.

RørNorges smitteverns-innspill til regjeringen

Smittevernregimet kan bli lettet etter påske. – Det aller største bidraget myndighetene kan komme med, er å få igang servicemarkedet.

0

Hun understreker at organisasjonen støtter strenge tiltak, men at noen av tiltakene åpenbart rammer hardere enn andre.

– I mange prosjekter er det et problem at mange arbeidstakere er hjemme med barn og dermed ikke får jobbet. Derfor ønsker vi å gjenåpne skoler og barnehager så langt det er mulig. I tillegg bør det lempes på hytteforbudet, slik at vedlikehold og serviceoppdrag kan gjennomføres, sier RørNorges direktør, som sammen med NHO gir myndighetene innspill til den vurderte firingen på smittevernregler.

Innspillene som beskrives her er knyttet til de første strenge tiltakene myndigheten satte i verk for snart tre uker siden. Det er effekten av tiltakene som vil avgjøre om helsemyndighetene kommer med nye anbefalinger.

Telefonene må ringe igjen
– Det aller største bidraget myndighetene kan komme med, er å få i gang servicemarkedet. Mange bedrifter melder om store hull i ordrebøkene og permittering fordi privatpersoner kansellerer oppdrag. Det er fortvilende og kan gi varige skader. Vi ber om spissede, målrettede tiltak som løser problemet og får telefonen til å ringe igjen hos medlemmene våre, sier Røiseland.

Dette er noen av RørNorges anbefalinger:

  • Gjenåpne skoler og barnehager så langt det er mulig
  • Lempe på hytteforbudet slik at vedlikehold og service kan gjennomføres
  • Åpne prøvestasjoner slik at lærlinger i yrkesfag får fullført fag- og svenneprøve
  • Sørg for målrettede tiltak som får fart på det private markedet
  • Forsere nye og planlagte bygg- og vedlikeholdsoppgaver i offentlig regi
  • Prioritere tiltak som gir miljøgevinst, gjerne gjennom ENOVA
  • Sørge for rask betaling for utførte arbeid for offentlig byggherre
  • Påse at hele næringskjeden får oppgjør
  • Terminere tidsfrister på offentlige byggeprosjekter igangsatt før korona
  • Bedrifter må raskt få tilbakebetalt forskutterte sykepenger fra NAV