Daglig leder Daniel Tabacaru i Reframe Arkitekter AS, er en av foredragsholderne under Norsk Vannskadedag på Hellerudsletta rett utenfor Oslo 4.februar.

– Rørleggeren og arkitekten må kommunisere bedre

Norsk Vannskadedag 2020: Ariktekt Daniel Tabacaru

0

– Jeg forstår at det er utfordrende for rørleggeren som ofte kommer for sent inn prosjektene. De jobber med grundige prosjekteringskisser og trenger installasjonsplass. Men for å møte bedre forståelse for behovet av mer plass og avstander i forhold til sjakter og rørinstallasjoner, må de bli flinkere til å kommunisere sine utfordringer. Derfor må vi bryte ned barrierene mellom alle fagene.

Det sier arkitekt Daniel Tabacaru, daglig leder i Reframe arkitektur AS. Han er en av foredragsholderne under neste ukes seminar om vannlekkasjer i rørinstallasjoner i bygg.

Hvorfor blir det problemer underveis i byggeprosessene spør Tabacaru.

– Det er flere grunner til det. Arkitekten jobber mest på skissenivå og beskriver ofte VVS-tekniske anlegg og løsninger på en enkel måte, mens rørleggeren jobber med større prosjekttegninger. Derfor må vi jobbe mer tverrfaglig, og vi må utfordre hverandre og finne et felles grunnlag på skisse- og prisnippnivå som ivaretar VVS-installasjonene og prinsippene på en bedre måte, sier Tabacaru.

– Vi må jobbe grundigere, mer samspill, ivareta ønsker fra alle involverte. Hovedregler må følges, og riktige avstander i og rundt installasjonene.
– Samtidig må vi tørre å utfordre hverandre, regelverk og bransjen. Rørleggeren kjenner best sine egne utfordringer, og må kommunisere sine meninger og innspill enkelt ovenfor arkitekter og andre involverte i byggeprosessene. Det samme må arkitektene gjøre. Vi må bygge ned barrierene mellom fagene. Må slutte å tenke garanti, må begynne å tenke robusthet, levealder også videre, påpeker Tabacaru.

Han poengterer videre at det er veldig enkelt å tro at teknologi skal løse alle problemer i fremtiden, men vi må huske på at det er menneskene som skal bruke teknologien. Derfor må det være enkelt, logisk, og fungere. Det må være et felles språk.
– Samtidig må alle ta innover seg at vi må begynne å tenke annerledes i bransjen Ressurs tilgang står foran radikale endringer. Vi bruker altfor mye av våre ressurser, og vi må alle begynne å tenke annerledes, poengterer Tabacaru som føyer til at alt dette kommer han til å prate mer om under sitt foredrag neste uke på Hellerudsletta.

Program og påmelding finner du her

Hva er årsakene?
Vannskadeseminaret arrangeres av Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, DiBK og VVSforum.

– Målet er å bidra med kunnskap til alle aktører i byggebransjen, slik at antall vannskader reduseres, forteller arrangørene.

I de senere år har erstatningene etter vanninntrengings- og stopp i avløp/tilbakeslagsskader økt mye og koster nå i følge Finans Norge mer enn én milliard i året. Et sentralt tema på  vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før.

– Er det regelverket og forskriftene for kompliserte?

– Er det dårlig håndverk og utførelse?

– Er dokumentasjonen om hva som egentlig  er årsakene til vannskader problemet?

Mange hevder dessuten at statistikkene som forsikringsbransjen presenterer er for dårlige, og sier egentlig ikke hva de direkte årsakene vannskadene er. At kan være et problem for å angripe vannskadene på en god og riktig måte.

Husk å meld deg på!
Norsk Vannskadedag 2020 finner sted i Oslo 4.februar, deretter i Bergen 10. mars og Trondheim 24.mars. Her vil det være mye matnyttig for både byggherrer, rådgivere og rørleggere.

Program og påmelding finner du her