Rørkjøp leverte et rekordgodt år i 2019 og fortsetter ferden som den kjeden med de mest lønnsomme rørleggerbedriftene i Norge. - Rørkjøpkjedens fokus er rettet mot det totale kostnadsbilde hos en rørleggerbedrift og ikke bare prisen på produktene, sier administrerende direktør Frank Olsen

Rørkjøp med et rekordgodt 2019

Rørleggerkjeden leverte et rekordår for 2019 og har hatt en offensiv start på 2020 med vekst i første halvår. Varekjøpet nærmer seg 1 milliard og eierne har fått tildelt tidenes aksjeutbytte og kjøpsutbytte, opplyser kjeden i en melding torsdag. 

0

– Vi har bunnsolid økonomi og er stolte av å være kjeden med de mest lønnsomme rørleggerbedriftene i Norge, sier Frank Olsen, administrerende direktør i Rørkjøp i en pressemelding.

I 2019 satt Rørkjøp-kjeden omsetningsrekord med 650 millioner før skatt.
– Vi er svært fornøyde med dette og er godt rigget med sterk soliditet og vekstevne fremover, sier Olsen. – Resultatet gir mer enn et solid grunnlag for videre vekst. Vår sterke egenkapital er viktig som buffer mot markedsvariasjonene i den utfordrende tiden vi både er inne i, og som ligger foran oss.

Tidenes største kjøpsutbytte (bonus)
Ved utgangen av mai 2020 passerte antall medlemsbedrifter i Rørkjøp 420 og er med det Norges største rørleggerkjede.

– Det at vi klarer å opprettholde en sterk medlemsvekst viser at vi fortsatt evner å skape merverdi for medlemsbedriftene våre samtidig som vi skaper gode, økonomiske resultater. Vi er glade for å kunne utbetale tidenes største aksjeutbytte og tidenes største kjøpsutbytte (bonus) til våre medlemsbedrifter, understreker Olsen.

Han tror mye av årsaken til kjedens suksess ligger i at deres rørleggerbedrifter ikke blir styrt, men at de selv er sjefen for hva som gjøres av ulike aktiviteter i egen bedrift.

– Rørkjøp er basert på frivillighet og frihet til å styre egen bedrifts hverdag. Det er ingenting bedriftene må gjøre, men vi tilrettelegger for å ta valg som gjør bedriftene mer effektive og dermed også mer lønnsomme. Tid er penger!


Norges mest lønnsomme rørleggerbedrifter
– Aldri før har Rørkjøp levert et bedre årsresultat og aldri før har kjeden vært flere, sterkere og mer lønnsomme. I 2019 gjennomførte Danske bank en undersøkelse som viser at Rørkjøp topper statistikken som den rørleggerkjeden med de mest lønnsomme bedriftene, sier Olsen.

– Vi er stolte av å være kjeden med de mest lønnsomme rørleggerbedriftene i Norge. Når du driver egen rørleggerbedrift er det jo hvor mye penger du har tjent når året er omme som er det viktigste.

– Siden kjeden ble etablert for over 20 år siden, har utviklingen vært positiv. Den grunnleggende resepten med fokus på lønnsomhet for den enkelte bedrift har vært en suksess for Rørkjøp og følges fortsatt, forteller Olsen.

– I tillegg til stordriftsfordeler som gode innkjøpsbetingelser, nyter rørkjøpere godt av skreddersydde IT-systemer gjennom eget KS- og handelssystem, fakturakontroll, prisoppslag, intern nettbutikk, faglig bistand, felles markedsføring og et unikt felleskap, forteller Olsen og legger til: – Og ingenting av det vi tilbyr får de faktura på. Det er viktig å understreke. Alt er helt uten forpliktelser – og gratis!

Varekost overvurderes av mange
– De fleste kjeder og bedrifter bruker ekstremt mye tid på varekostnad. I praksis betyr det at mange, i jaget etter prisen på varen, «glemmer» at prisen i de fleste oppdrag ikke utgjør mer enn ca 30 % av det totale kostnadsbilde, sier Olsen.

– For å optimalisere lønnsomheten i en bedrift, enten det er et enkeltmannsforetak eller en rørleggerbedrift med mange ansatte, så er det særdeles viktig å også være god på de resterende 70 % av driften. For oss i Rørkjøp er derfor vår prioriterte oppgave å legge til rette for at alle våre medlemsbedrifter har sunn vekst og god lønnsomhet. Dette sikrer vi gjennom å ha folk på kjedekontoret med ekspertise innenfor alle fagområder.

– Hver dag bistår vi medlemsbedrifter med alt fra fakturautfordringer og IT-problematikk til juridiske saker og arbeidsformidling. Vår jobb er å bistå våre medlemmer slik at de kan bruke mindre tid på kontoret og få mer tid til å skru.
– Det at vi kan toppe at vi har Norges mest lønnsomme rørleggerbedrifter med rekordstort aksje- og kjøpsutbytte er helt rått, avslutter Olsen.