Det nye styret i Rørkjøp. ledes av Tom S. Lien, siviløkonom. Han har tidligere vært styreleder i Rørkjøp i syv år.

Rørkjøp har erstattet styret i kjeden med et helt nytt valgt styre

Ekstraordinær generalforsamling i Rørkjøp:

0

Rørkjøp avholdt onsdag 25.november ekstraordinær generalforsamling etter krav fra representanter som innehar mer enn 48 % av aksjene i selskapet. Generalforsamlingen resulterte i at det ble valgt et helt nytt styre med et overveldende flertall, som viser klart at kjeden ikke er delt i spørsmålet.

Det skriver det nye styret i en melding til VVSforum.

Det nye styret ledes av Tom S. Lien, siviløkonom med blant annet syv års fartstid som tidligere styreleder i Rørkjøp. De øvrige styremedlemmene er rørleggermestrene Øyvin Larsen, Erik Fjeldberg, Lars Christensen, Halgrim Lorentsen og Jørn Mangelrød, alle representanter fra bedrifter som er deleiere i Rørkjøp. Alle lang har erfaring fra styrearbeid i Rørkjøp og andre tillitsverv i selskapet.
– Det nyvalgte styret kjenner dermed selskapet, dets verdier og strategi godt, opplyser det nye styret.

Styret er valgt for en periode med varighet frem til neste ordinære generalforsamling.  Det ble også stemt inn en ny valgkomite i Rørkjøp, som vil bruke tiden fremover på å lande styresammensetningen for en lengre periode.

– Det ligger ingen signaler om endret kurs for Rørkjøp når det nå er valgt nytt styre.  Det nye styret og eierne er godt fornøyd med det arbeid som det foregående styret har lagt ned, det strategiske løp som er valgt og som administrasjonen har arbeidet etter.  Administrerende direktør har styrets fulle tillit i å videreføre dette arbeidet i samarbeid med resten av den dyktige staben vi har i Rørkjøp. Det nye styret legger opp til stø kurs og ordinær drift.

– Det er imidlertid et faktum at det var en uenighet mellom det foregående styret og administrerende direktør, og at styret som en følge av dette valgte å gå til oppsigelse av administrerende direktør. Dette ble gjort på en måte som medførte at han skulle stå i stillingen ut oppsigelsestiden, men uten personalansvar, skriver de videre.

Det nye styret har engasjert eksterne, uavhengige ressurser med den nødvendige ekspertise for å vurdere forholdene og veilede styret i prosessen. Styret fryser derfor behandlingen av oppsigelsen av administrerende direktør og eventuelt andre forhold i perioden frem til denne vurderingen er på plass.
– Styret og administrerende direktør har en gjensidig forståelse for at dette behandles på nytt. Administrerende direktør vil fortsette å arbeide for fullt for å ivareta selskapets interesser, strategier og verdier. Styret setter stor pris på dette, skriver styret.

Så lenge denne undersøkelsen pågår vil innkjøpsdirektør i Rørkjøp, Jes Lyngsø Jessen og styrets leder Tom S.Lien samarbeide tett om personalområdet i Rørkjøp.

– Styret vil til slutt rette en stor takk til hele staben i Rørkjøp som står på for fullt for medlemmene og samarbeidspartnerne i en krevende tid, understreker de til slutt i meldingen.