Skifte av luftfiltre skal gjøres på riktig måte for å hindre at det frigjøres uønskede og skadelige forurensninger for operatør, brukere av bygget og miljøet. Foto: VKE

Retningslinjer for skifte av luftfilter i ventilasjonsanlegg

I forbindelse med utbruddet av korona-viruset:

0

I forbindelse med utbruddet av korona-viruset har VKE fått flere henvendelser om hvordan de som arbeider med service, vedlikehold og skifte av luftfiltre skal forholde seg.
– Når det gjelder luftfiltre for allmenn ventilasjon gjelder vanlige rutiner, prosedyrer og forhåndsregler ved skifte, opplyser VKE.

Har det vært en smittebærer i lokalet er smittefaren størst ved nærkontakt og dråpesmitte. Fraluft og avluft i ventilasjonsanlegg er generelt ikke regnet som en smittebærer for det nye koronaviruset. Det anbefales generelt at de som arbeider med filterskifte benytter engangskjeledress, munnbind/støvmaske og hansker.

– Avtrekksluft fra sykehus, laboratorium, isolater o.l. har derimot større risiko for å bidra til spredning av virus og det må derfor i slike tilfeller være på plass gode rutiner, utstyr og verktøy. Her er god opplæring, trening og kompetanse viktig for alle involverte, opplyser VKE.

For å hindre at det frigjøres uønskede og skadelige forurensninger for operatør, brukere av bygget og miljøet ved skifte av luftfilter har VKE publisert en anbefaling med generelle retningslinjer. Anbefalingen er utarbeidet i samarbeid med VKEs filterleverandører Camfil Norge, Interfil, Swegon og Systemair.

Last ned anbefalingen her.

Det skal jevnlig skiftes luftfilter for tilluft og avluft i ventilasjonsanlegg, for eksempel hver 6. eller 12. måned. VKE anbefaler å kun benytte luftfiltre fra seriøse filterleverandører som kan dokumentere luftfilterets klassifisering (EN-ISO 16890), egenskaper og sertifikater.