Einar Gulbrandsen, Kurs- og informasjonsansvarlig i Norsk Varmepumpeforening, er svært fornøyd med responsen på de nettbaserte kursene i brannfarlige kuldemedier og F-gassfornyelse

God respons på nettbaserte kurs i brannfarlige kuldemedier og F-gassfornyelse

NOVAP: Samler erfaringer med nettbaserte kurs

0

Norsk Varmepumpeforening er en ledende leverandør av kurs til kulde- og varmepumpebransjen. Koronapandemien har ført til økt bruk av videomøter og digital undervisning, og NOVAP er på ballen.

– Vi når nye deltagere med våre nettbaserte kurs i brannfarlige kuldemedier og F-gassfornyelse. Mange foretrekker nettkurs fordi de opplever undervisningen som effektiv, slipper reising og sparer utgifter, sier Einar Gulbrandsen, kursansvarlig i NOVAP.

Han forteller at nettkurs er så populært at de vurderer om det for noen kurstyper skal være valgfritt med oppmøtekurs eller nettkurs.

Lovpålagt å fornye F-gass sertifkatet
Bedrifter og personell som jobber med fluorholdige klimagasser er pålagt sertifisering etter F-gass-forordningen. Alle som utfører service, vedlikehold, tapper av eller fyller på gass, utfører lekkasjesøk, eller på noen måte gjør et inngrep i kuldemediekretsen, uansett type anlegg, må sertifisere seg dersom anlegget inneholder HFK-gass. NOVAPs nettbaserte kurs er for deg som skal fornye F-gass sertifikatet.

– Kurset i F-gassfornyelse ser på det oppdaterte F-gass-regelverket. Vi gjennomfører kurset på nett og avholder oppmøteeksamen i etterkant. Mange sier at det er bedre å ta kurset på nett sammenlignet med oppmøte. Begrunnelsen er at de føler at alle deltakerne er mer fokusert, og at spørsmålene fra deltakerne er mer velfundert, sier Gulbrandsen.

Gjør seg klare for brannfarlige kuldemedier
Det er et forskriftskrav at alle kuldeanlegg og varmepumper skal risikovurderes. Med inntoget av propan som det mest populære klimavennlige kuldemediet, er det stadig flere som ønsker å etterleve dette kravet, men de vet ikke hvordan. Gulbrandsen forteller prosjektlederkurset i brannfarlige kuldemedier retter seg mot entreprenører, rådgivere og eiendomsbesittere.

Saken fortsetter under bildet:

Kursholder Stig Rath

– Utløp med potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære i skolegården, risikovurderinger gjort etter at installasjonen er på plass, manglende merking – det er mye som kunne vært gjort riktig om man hadde deltatt på vårt kurs. Vår kursholder Stig Rath er både oppdatert på det siste innen regelverk og arbeider til daglig som rådgiver på denne typen anlegg.

– Det siste kurset 23. april hadde deltakere fra Sweco, Cowi, Multiconsult, GK Inneklima, og andre store kuldeentreprenører. Felles for alle deltakerne er at de får oppdatert kunnskap om regelverket og kravene til risikovurdering, og kjenner seg trygge når de påtar seg oppdrag med brannfarlige kuldemedier, fortsetter han. Hele kurset om brannfarlige kuldemedier kan gjennomføres på nett, og deltakere får utstedt bevis på gjennomført opplæring etter at eksamen er bestått, sier han.

Nesten gratis for medlemmer av NKF
Medlemmer av NOVAP og VKE får rabatt på kurset i brannfarlige kuldemedier, men mest er det å tjene på å være medlem av Norsk Kjøleteknisk Forening (NKF). Et av formålene til NKF er å fremme undervisning på det kuldetekniske området. De støtter derfor deltagelse for sine medlemmer med et tilskudd på 3000,- pr. deltager på prosjektlederkurset i brannfarlige kuldemedier. Det gjør kurset nesten gratis å delta på.

– Ikke nøl med å melde deg på, alle kursene har hittil vært fulltegnet, avslutter Gulbrandsen.

Dette lærer du på kurset om brannfarlige kuldemedier:

  • Om brannfarlige kuldemedier
  • Lover og forskrifter
  • Standarder for risikovurdering
  • Risikovurdering av kuldeanlegg
  • Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier
  • Risikovurdering – eksplosjonsfare med kuldemediet
  • Sonekart
  • Standarder for fyllingsmengder
  • Lekkasjekontroll og beste praksis ved service

SE OVERSIKT OVER ALLE KURSENE HER.

Tilbakemeldinger fra deltakere:

«Jeg likte at det var fokus på risikovurderinger og anvendelse av regelverkene, snarere enn gjennomgang av formler og regelverk som man kan gjøre på egenhånd.»

«Jeg likte quizene underveis. Mulighet for å stille spørsmål, og få gode svar fra deltakere og kursholder.»

«Jeg likte gjennomgangen av regelverket vedrørende fyllinger, hva som gjelder og i hvilken rekkefølge.»

Den digitale fremføringen ble kjørt på nye Deichman – Oslo kommunes bibliotek og Norges største folkebibliotek.