- Vi liker å være i forkant og løse utfordringer og problemstillinger innenfor bransjen. «Genesis» er et resultat av det, sier gründer Daniel Vibstad til VVSforum.

– Kan redusere oppvarmings-kostnadene med opptil 90 prosent

FLOW Vibstad VVS lanserer grønn byggvarme:

0

Det startet med en skisse på en serviett en fredags ettermiddag. Tre uker senere sto prototypen av byggvarmesystemet «Genesis» klar. Et konsept som kan gi store besparelser på oppvarmingskostnader og gi nullutslipp på byggeplassen.  – Vi er ikke i tvil om at det ligger et enormt potensial i denne løsningen. Spenningen ligger i hvordan markedet tar det i mot, sier gründer og daglig leder Daniel Vibstad hos FLOW Vibstad VVS.

Selskapet som er en del av FLOW Group ble etablert i 2013 og er et velrenommert rørleggerfirma med kontorlokaler, verksted og lager på Spillum i Namsos Kommune. Bedriften utfører alle type oppdrag innen landbasert industrirørlegging i Namdalen og omegn for privat og offentlig sektor, og har opparbeidet en spisskompetanse på VVS-tekniske installasjoner, kjøling og kjøleteknikk samt installasjon av olje, gassanlegg og fyringsteknikk.

Norske byggeplasser slipper ut mer enn 300.000 tonn CO2 årlig, hvor byggvarme, herding og uttørking utgjør en betydelig del av energiforbruket. Med «Genesis» vil både klimaavtrykket og kostnadene oppover på norske byggeplasser bli redusert.

Ønsket miljøvennlig løsning
Vi må gå et par år tilbake i tid for å finne starten på det som kan utvikle seg til et industrieventyr for selskapet. Nærmere bestemt da de vant entreprisen om å levere byggvarme til det nye Felleskjøpet i Namsos.

– I utgangspunktet skulle vi levere varme med tradisjonelle løsninger basert på kokoverk/bygg varmere, en kjent løsning basert på olje og gass. Vi har service og vedlikeholdsavtale på alle kokoverk til entreprenørene i regionen, så det er vi godt kjent med.

Men en fredags kveld satt Daniel og spekulerte på at det måtte være mulig å gjøre dette på et enklere og rimeligere – og ikke minst mer miljøvennlig – måte. Slik kom ideen til byggvarmesystemet «Genesis» opp.

Fra idé til prototype
Det som startet med en tegning på en serviett, ble til konseptutvikling og en prototype på rekordtid, kan han fortelle.

– Ja, ideen ble veldig godt mottatt, og det fulgte en svært intens periode med jobb nesten døgnet rundt. Vi reiste land og strand rundt for å få tak i delene vi trengte, da det var lang leveringstid på nytt. Blant annet fant vi tilfeldigvis en brukt kjel i Drøbak som matchet behovet.

Slik fikk de lagd en «hybridløsning» for å kunne sette teori ut i praksis, og gleden var stor da det fungerte som forventet.

Basert på erfaringene fra testprosjektet knyttet til Felleskjøpet-oppdraget, ble konseptet videreutviklet og forbedret for å gjøre det enda mer brukervennlig samt å få ned forbruket ytterligere. Nå er tiden inne for å få kommersialisert løsningen og få den ut i markedet.

Her ser man innmaten fordelingssentralen

Utslippsfrie byggeplasser
– Tanken er at entreprenøren har én enhet å forholde seg til. Systemet benytter vannbåren energi, vann er som kjent en mye bedre energibærer enn luft. Vannbåren energi kan benyttes til alt fra f.eks teletining, betongherding til varme/uttørking, alt kan kjøres samtidig med forskjellige temperaturprofiler.

Styring, logg og overvåkning via telefon samt at man har full kontroll på vannmengder og sirkulasjon og til sist varmeavgivingen er nøkkelen til de store besparelsene i kostnader og utslippene som oppnås.

Nyvinningen skal ifølge Vibstad kutte oppvarmingskostnadene med inntil 90 prosent. Minst like viktig, er miljøaspektet.

– Dette handler om å skape utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser og inngår i det totale klimaregnskapet for et bygg, som vil være et konkurransefortrinn for entreprenører.

Foreløpig benyttes det propan eller bioolje som brenselskilder. Men systemet er direkte forberedt også for fremtidens energibærere, biopropan eller biogass, som bare kan fylles på tanken.

I tillegg er de i gang med å kikke på en løsning som går på hydrogen og brenselscelle, den er virkelig spennende.

– Noe av bakteppet var også det oljefyringsforbudet som trådte i kraft ved nyttår, forteller han.

– Forbudet mot oljefyring i bygninger vil også omfatte byggvarme og byggtørk på bygninger som er under oppføring. Endringen trer trolig i kraft allerede fra 2022. Vår løsning kan direkte erstatte alt som finnes på markedet i dag, understreker han.

Modulerende og fleksibel løsning
Vibstad trekker også fram at byggvarmesystemet er modulerende, som er en stor fordel i forhold til de tradisjonelle løsningene.

– Har du en f.eks en kjelkapasitet på 400kw kan du varme opp mange titusen kvadratmeter bygningsmasse. Men i og med at den er modulerende, leverer brenneren alt fra 0 til 100 prosent av kapasiteten, alt avhengig av uttaket. Det vil si at den egner seg like godt til en enebolig som et industribygg på 20.000 kvadratmeter. Utstyret vil hele tiden tilpasse seg uttaket/forbruket i bygget, som vil gi enorme besparelse både på forbruk og miljøet.

– Alt er bygget slik at man med enkle grep med samme system kan installere en varmekilde på f.eks el eller varmepumpe for å oppnå «utslippsfri byggeplass» eller f.eks flis/pellets, for å få en «fossilfri byggeplass».

Store ambisjoner
Vibstad legger ikke skjul på at de har store ambisjoner knyttet til produktet, og er i disse dager i ferd med å skille ut satsingen i selskapet Genesis Innovations AS for å kunne skalere opp produksjonen. Dette eies av Vibstad Holding og lokale investorer.

– Kunsten er å få produktet bredt ut i markedet, sier han.

– Jeg håper at markedet ser den store nytteverdien dette har, både når de gjelder å spare kostnader og spare miljøet. Potensialet er stort for at vi skal kunne vokse og skape nye arbeidsplasser i nærområdet, og vi ser for oss både salg og utleie av produktene.

–  Utfordringen er at byggebransjen er veldig konvensjonell, og de fleste entreprenører sitter i dag med produkter som gjør jobben i forhold til byggvarme. Jeg tror kanskje det må et lovvedtak til for at det virkelig skal «ta fyr». Men det er som sagt bare et tidsspørsmål før det kommer, og da skal vi være forberedt!

Varmestyringen