Norsk Kyllings nye fabrikk ca. 35 000 m2 i Orkanger har ambisjoner om å bli verdens mest energismarte produksjonsanlegg. En av brikkene i klimaregnskapet, er plassbygde aggregater fra VoltAir. Bravidas kontrakt har en ramme på 300 millioner kroner og er den største avtalen de har inngått i nyere tid.

Plassbygd aggregat fra VoltAir skal sikre god ventilasjon i Norsk Kyllings fabrikk i Orkanger

Aggregatet skal levere 95.000 kubikkmeter luft i timen:

0

Investeringer i drift og teknologi knyttet til dyrevelferd gjør at Norsk Kyllings fabrikk i Orkanger på ca. 35.000 m2 skal bli banebrytende innen energibruk og bærekraft. For å kunne behandle de enorme luftvolumene og samtidig oppta minst mulig areal, valgte Bravida plassbygde aggregat fra VoltAir.

– Det er enorme luftmengder som skal behandles, og aggregatet leverer 95.000 kubikkmeter luft i timen, forteller Bravidas prosjektleder Christian Ruud til VVSforum.

Bravida ble tildelt samspillskontrakt for totalentreprise for Tekniske Fag, som omfatter ansvaret for sanitær og varme, sprinkler, klimatisering og automasjon, samt elektrotekniske anlegg inkludert sikkerhet og lås og beslag i prestisjeprosjektet. Oppdraget har et spesielt aspekt knyttet til hygiene i forbindelse med opptørking av lokalene etter vask, samt en spesiell prosess med luktreduksjon til omgivelsene.

Saken fortsetter under bildet:

Aggregatet blir satt sammen seksjon for seksjon, og krever nøyaktighet og presisjon.

Godt i gang
NHP Eiendom er byggherre, med støtte fra PPM prosjekt og Rambøll på prosjekt og byggeledelse. Samhandlingsfasen ble gjennomført i 2018, med oppstart i første halvår i fjor av HENT – som fikk samspillskontrakt for totalentreprise Bygg.

Bravida har hatt fullt trykk på prosjektet siden oktober 2019. I løpet av omkring 18 måneders byggetid skal det gjennomføres rundt 120.000 timer på montering, og på det meste er det 90-100 personer på utførelse og 15-20 personer i stab og oppfølging. Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2021.

Bravidas prosjektleder Christian Ruud

– Vi er nok rundt 60 prosent ferdig per i dag, og så langt har det ikke oppstått noen uforutsette hendelser. Dette er godt og detaljert prosjektert, men det setter samtidig store krav til organisasjonen å jobbe med et slikt type bygg. Men vi liker utfordringer, sier Ruud til VVSforum.

Aggregatet fra VoltAir ble montert for 5-6 uker siden, og Bravidas prosjektleder er trygg på at de har valgt den mest optimale løsningen.

– VoltAir ble valgt under den prosjekterende fasen, da de kunne levere et anlegg som både kunne håndtere så store luftmengde, var fysisk mulig å plasseres i de tilgjengelige arealene og ikke minst var energieffektivt. Aggregatet skal levere luft i det store kyllingfjøset, forteller han.

Høyeffektiv gjenvinning
Aggregatet er levert og montert av Tromsø-selskapet VVS og Sprinkler AS, som er forhandler av ventilasjonsaggregater fra VoltAir System – et økonomi-, miljø- og helsekonsept for luftutskifting i bygninger med mekanisk tilluft og avtrekk. Teknikken resulterer i høyeffektiv gjenvinning av energi fra avtrekksluften med lavt internt trykkfall for å minimere energibruken. Oppvarming av ventilasjonsluft er ofte den største enkeltstående energikostnaden i bygninger med lav eller ingen varmegjenvinning. 90 % temperaturgjenvinningsgrad innebærer et lavt effektbehov og store energi- og kostnadsbesparelser over tid.

 Skreddersydde løsninger
– På grunn av gasser knyttet til produksjonen i kyllingfarmen og kravet til energieffektivitet, betinger det helt spesielle ventilasjonsløsninger. Vi sørget for å beregne kapasitetsbehovet og ta mål innen vi lagde montasjetegningene. På våre plassbygde løsninger er det kun våre egne montører som får slippe til, sier Kurt R. Olaussen, daglig leder i VVS og Sprinkler AS.

I tillegg til at VoltAirs luftbehandlingsanlegg er svært energieffektive, er de en av få om å skreddersy innbyggingsaggregater selv i trange og vanskelig tilgjengelige rom – som frigjør nytteareal i bygget.

– I ethvert bygg er det sterkt ønske om at tekniske installasjoner skal legge beslag på minst mulig plass i forhold til bruksarealene.

På dette området er VoltAir System en av de beste i klassen ved å kunne bygge og tilpasse aggregater ut fra høyde under taket og tilgjengelig areal. En standard takhøyde på 2,40 meter er mer enn tilstrekkelig.

– Ja, at det er vanskelig tilkomst og trangt er ikke noe problem for VoltAir. Kun fantasien setter begrensninger når det gjelder utforming av aggregatene. Det er det stadig flere entreprenører og byggherrer som ser verdien i.

Voltair bruker kun egne montører under byggingen av plassbygde aggregater,

VoltAir tilbyr tre serier luftbehandlingsaggregat. Enhetene er produsert i Sverige og leveres som nøkkelferdige enheter til boligblokker, sykehus, skoler, kontorer, offentlige steder osv.

Kurt gleder seg over at han nå jevnlig får forespørsler om leveranser, og at han får stadig flere prestisjeoppdrag på referanselisten.

Leveranser i hele landet
Olaussen installerte det første aggregatet fra VoltAir i Tromsø i 2008, og etter hvert som produktene har blitt mer kjent, har oppdragene vokst suksessivt og spredt seg over store deler av landet.

– Selv om vi naturlig nok er inne i en roligere tid akkurat nå på grunn av koronautbruddet, ser framtiden svært lys ut. Stadig flere oppdager fordelene ved å benytte våre konsepter, sier en optimistisk Kurt R. Olaussen.

Han anslår at gjennomsnittlig leverings- og monteringstid ligger oppimot 12 uker, men tidsaspektet er selvsagt avhengig av størrelsen og kompleksiteten i oppdraget.