Jens Løvås, leder av Rørentreprenørene Norge, avdeling Oslo og Omegn, håper rørleggerbedriftene nå tenker langsiktig og ikke senker prisene for å sikre seg oppdrag for enhver pris..

Oppfordrer rørleggerbedrifter til å være lojale

Jens Løvås, leder av Rørentreprenørene Norge, avdeling Oslo og omegn:

0

Konkurransesituasjonen i rørbransjen tilspisser seg som en følge av korona pandemien. I den anledning har Jens Løvås, leder av Rørentreprenørene Norge, avdeling Oslo og omegn en oppfordring til rørleggerbedriftene: Vær lojale mot bransjen og rørleggerkollegaer.
– Det har vært et helt spesielt år for Norge og verden for øvrig, og konsekvensene av koronapandemien er det vel ingen som vet helt ennå. Men vi må likevel forsøke å finne tilbake til normalen ute på oppdrag og byggeplass, understreker han.

Mange sliter
Selv om de fleste har god tilgang på oppdrag og jobber på vanlig måte på tross av koronaen, er det også mange som sliter.
– Materialkostnadene har økt ganske betydelig dette året, konkurransen har hardnet og prisnivået på oppdragene synker, som alle er forsterkende elementer for at flere rørleggerbedrifter sliter. Mange senker prisene for å sikre oppdrag og fylle opp ordrereservene, det gjelder også de store VVS Entreprenørene. Det er ikke bra for bransjen som helhet, og spesielt ikke for virksomheter som sliter ekstra. Mitt inntrykk er at selv mange av de som har gode ordrebøker, er med på å senke prisnivået.
– Det er ikke bra!

Vise solidaritet
Løvås mener det er viktig at aktørene nå viser solidaritet og lojalitet med hverandre og bransjen.

– Samtidig er jeg smertelig klar over at det er markedskreftene som styrer markedet. Men vi må ikke la oss rive med på priskarusellen. Det bare skyver problemet foran oss. Vi trenger de prisene og marginene vi kan få. Blir prispresset for stort, kan det velte hele lasset for mange små og mellomstore rørleggerbedrifter.

Spesielt de som har nok å gjøre, må tørre å si nei, sier han. De som har mye penger «på bok» tar prosjekter med dårligere marginer for å holde hjulene i gang.

– Har man gitt en pris er den som gjelder fremover også, og det er langt vanskeligere å justere opp i ettertid, minner han om.

Få permitteringer
Løvås gleder seg over at markedet har tatt seg veldig opp etter sommerferien, og de fleste av de som var permitterte er tilbake i jobb igjen.

– Derfor er det viktig å passe på markedet og bransjen generelt, og ikke ødelegge prisnivået med kortsiktig gevinst.

Min klare oppfatning er at man må tenke helhet og ikke kun seg selv. Det er i alles interesse at rørbransjen tjener penger – og ikke minst kan dekke etterspørselen ved å ha et mangfold av bedrifter, små som store.