Hycleen Automation System

Oppfordrer til økt kontroll og overvåking av vannsystemer

Thorn Fredrik Hemsen, Armaturjonsson: - Stillestående VVS-systemer skaper risiko for legionella

0

Koronapandemien har ført til at bygninger er stengt og at VVS-systemer ikke blir brukt. Hoteller, universiteter, konferansesentre, flyplasser, stadioner og bedrifter opplever sterkt redusert bruk på grunn av avlyste arrangementer. Nå advarer eksperter om stillestående vannsystemer og økt sannsynligheten for vekst av legionella og biofilm.

– Hvis varmtvannsystemene ikke innregulert riktig, så får en soner i det sirkulerende varmtvannsystemet som holder lav temperatur i tider med lav etterspørsel, kan dette gi gode vekstforhold for legionellabakterien.  I dag er det ikke krav om at disse anleggstypene benytter et system for automatisk balansering og logging av vanntemperaturer, men å ignorere effektive måter å kontrollere vannet på, utsetter befolkningen for ytterligere helserisiko, sier Thorn Fredrik Hemsen, teknisk sjef hos Armaturjonsson. Han jobber til daglig med vannsikkerhet og kjenner godt til farene med bakterievekst.

Økt fare for legionella
Han forteller at legionella kan være farlig for utsatte grupper, men at nasjonale regelverk for vannstyringssystemer varierer.

– Spesielt eldre mennesker, eller mennesker med nedsatt immunforsvar, kan lettere bli smittet av legionella og utvikle sykdommer som alvorlig lungebetennelse. Eiere eller driftsledere av eiendommer i land med spesielt strengt regelverk, eksempelvis Tyskland, Østerrike og Sveits, har i økende grad forespurt løsninger som sikrer distribusjonen av drikkevannet, sier Hemsen.

Prinsippene for effektiv balansering og logging av temperaturer handler om å sikre vanntemperaturer utenfor det ideelle området for legionella-vekst gjennom å holde kaldtvannstemperaturer under 20 °C og varmtvannstemperaturer på eller over 50 °C. I tillegg må man forhindre at vannet står stille, sørge for tilstrekkelig desinfeksjon, og vedlikeholde enheter for å hindre vekst av korrosjon og biofilm. Slik regelmessig overvåking er avgjørende for å håndtere risiko forbundet med legionella i vannsystemer. Når det snakkes om legionella, så snakker en ofte om det varme vannet, men i dagens situasjon der det ikke er forbruk overhode i drikkevannsystemet, så kan temperaturer for kaldtvannet også komme opp i et område som er svært gunstig for formering av legionellabakterier.

Smartere systemer for kontroll og overvåking

Han forteller at mange bygninger har manuelt tilsyn og mangler overvåkingssystemer som er nødvendig for effektiv kontroll på vannet.

– I en tid hvor bedrifter permitterer ansatte for å minimere smitterisiko driftes ikke bygninger som normalt, og det blir vanskeligere å overvåke og kontrollere vannet om du mangler driftspersonell. Ved hjelp av Hycleen Automation System får bygningsoperatører kontroll- og overvåkingsfusjoner de trenger for å administrere vannsystemene effektivt. Løsningen bruker automatiserte ventiler som balanserer varmtvannsystemet etter vanntemperaturen og justerer vannmengden dynamisk etter forhåndsdefinerte parametere, sier Hemsen.

I tillegg til å opprettholde varmtvannstemperaturene i hele bygningen, forhindrer løsningen stillestående vann, på både varmt og kaldt vann, og minimerer vekst av biofilm ved å spyle anlegget regelmessig. Løsningen har tilkobling til smarttelefoner, nettbrett og SD-anlegg som holder driftspersonell oppdatert om vannsystemets drift, samt tilgang på datalogger og rapporter som gir nødvendig informasjon for risikovurdering.

Økt sikkerhet og redusert energibruk

Løsninger er basert på et firestegskonsept; forebygging, måling, utbedring og risikovurdering, som sørger for bakteriefritt drikkevann i alt fra eneboliger til omsorgsboliger, skoler og sykehus.

– Ved å la vannet sirkulere oppnås det en permanent hydraulisk balanse i alle rør, og systemet sørger for en konstant temperatur over 55 ⁰C, og dermed et tilnærmet sterilt miljø. Dette hindrer formering av legionellabakterien, siden den formerer seg best i temperaturer mellom 25 ⁰C og 50 ⁰C. Løsningen optimaliserer mengden varmtvann i sirkulasjon, og minimerer tap av varme og energi som kreves for å varme vannet på nytt. Slike løsninger gir både økt vannsikkerhet, redusert behov for driftspersonell, og lavere energikostnader, avslutter Hemsen.