Adm. direktør Bjørn Moen og økonomisjef Marleen Skånvik Størseth er svært fornøyd med situasjonen i Heidenreich om dagen.

– Omsetningen øker i tillegg til at vi klarer en kostnadsgrad på under 20 prosent

Heidenreich fortsetter å ta markedsandeler:

0

– En viktig målsetning for et sterkt og bærekraftig Heidenreich er høyere omsetning og lavere kostnader. Det har vært et spennende år så langt for Heidenreich. Vi opplever en forsterket tillit hos våre kunder, og dette ser vi også på en fantastisk omsetningsvekst så langt i år, sier adm. direktør Bjørn Moen i Heidenreich AS.

– Vi er også godt på vei til å innfri en av våre målsetninger med en kostnadsgrad under 20%. Vi jobber steinhardt for å holde våre kostnader nede – samtidig som vi opprettholder en høy servicegrad, sier økonomisjef Marleen S. Størseth i selskapet.

– Det er mange ulike tiltak som er iverksatt for å jobbe mer kostnadseffektivt. Vi ser at effektiviteten er økt i alle ledd. Med en omsetningsvekst som har gitt oss all- time high omsetning 2 ganger i år opplever vi økt trykk på innkommende og utgående varer på sentrallageret. I samme periode kan vårt sentrallager vise til flere plukkrekorder, samt at vi aldri har hatt så høy plukkeffektivitet som nå i år. Et betydelig lavere sykefravær i alle ledd har også påvirket kostnadsgraden, understreker Størseth.

Moen supplerer økonomisjefen og mener kombinasjonen av høyere omsetning og lavere kostnadsgrad gir et mer konkurransedyktig Heidenreich. Dette er en styrke for våre kunder, noe vi også får daglige tilbakemeldinger om fra våre kunder. Et godt bevis på dette er at vi tar markedsandeler i et tøft marked.

Et forsterket samarbeid med våre leverandører
– I et forsterket samarbeid med våre kunder, ser vi også et tettere og sterkere samarbeid med mange av våre leverandører. Som eneste grossist økte ikke vi våre priser 01.05.2020, og dette medførte mange diskusjoner med flere av våre leverandører. Nå ser vi også at disse fruktbare diskusjonene har styrket samarbeidet mellom oss og leverandørene, understreker Moen.

Heidenreich er en del av Europas største VVS- Grossist
– Vi også ser positive effekter etter at Heidenreich for ca. 10 år siden ble en del av GC- gruppen, som er Europas største VVS- grossist. Vi begynner virkelig nå å se stordriftsfordelene av dette eierskap. Dette går blant annet på fordeler av innkjøpssamarbeid internt i GC- gruppen og ikke minst internasjonale innkjøpsbetingelser. Flere ansatte i Heidenreich er også medlemmer i sentrale utvalg i GC- gruppen som igjen påvirker betingelsene her i Norge. Dette igjen for å innfri våre målsetninger om å være en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder, påpeker Moen.