Skisse som viser den tekniske installasjonen før og etter omleggingen av varmeløsningen i Øvre Rosenhoff borettslag

Fra oljefyring til bergvarmepumper med propan på Øvre Rosenhoff borettslag

En av Oslos første bergvarmepumper med propan som naturlig kuldemedium i borettslag

0

Øvre Rosenhoff borettslag valgte bergvarmevarmepumper med propan for oppvarmingen av 84 leiligheter oppført i 1936. Boligenergi, som eies av AF-gruppen og OBOS, står for gjennomføringen av prosjektet i samarbeid med OPAK på byggherreside, og Zijdemans Consult som prosjekterende av varmeanlegg. De to bergvarmepumpene leverer totalt 199 kW fra ni energibrønner på omtrent 3600 meters dybde, og er estimert til å gi en besparelse på opptil to tredjedeler i forhold til dagens fyringskostnader.

Saken fortsetter under bildet:

Øvre Rosenhoff borettslag

– I forbindelse med utfasingen av oljefyring i 2020 ønsket Øvre Rosenhoff borettslag å finne et energieffektivt alternativ. Borettslaget har en oljekjel som ikke har vært i bruk på flere år og har brukt en elkjel som har dekket det totale oppvarmingsbehovet. I sammenheng med at de ønsket en konvertering til bergvarme så vi på dette som et spennende prosjekt, sier Håvard Sveahaugen, energiingeniør og prosjektleder i Boligenergi.

Selskapet er totalentreprenør på energieffektive løsninger for borettslag og sameier og har levert bergvarmeanlegg, luft/vann-anlegg, fjernvarme-konverteringer og ventilasjonstiltak til prosjekter over hele Østlandet. Selskapet kartlegger bygget og finner aktuelle tiltak som bedrer energiregnskapet. Dette kan være alt fra isolasjon av rør, utskifting av vinduer, termostatventiler på radiatorer, solceller og solfangere, til store bergvarme-konverteringer.

Flere utfordringer
Det avanserte prosjektet har vært lærerikt for selskapet, både med tanke på teknologien og området det er bygget på.

– For det første er varmepumpe med propan en relativt lite utbredt teknologi i Norge, og siden propan er en giftig gass må det dannes Ex-sone, noe som har vært nytt og lærerikt for oss.

Han forteller at varmepumpeanlegget har eget sikkerhetsavkast med en sikkerhetsventil styrt fra integrerte gassdetektorer i varmepumpene.

– Ved en lekkasje føres propan ut i et ventilasjonsrør lagt under bakken og til en passelig høyde hvor utblanding med luft skjer. På denne måten får vi riktig spredning i luften slik at det ikke blir til fare for noen. I tillegg har vi ekstern gassdetektor inne i fyrrommet slik at ingen blir utsatt for gass under montasje, service, eller annet arbeid på stedet, sier og tilføyer:

– Ustabile grunnforhold og et lite boreområde har også skapt utfordringer. Mangel på boreområde på tomten var årsaken til at det ble boret så dypt.

Høster erfaringer
Løsningsprinsippet bak varmepumper med propan har gitt selskapet verdifull kunnskap om tekniske løsninger og kostnader sammenlignet med vanlige bergvarmeanlegg.

– Vi har hatt en bratt læringskurve og tar med oss mange gode erfaringer videre. Vi er i startfasen på flere spennende prosjekter på samme størrelse og større, men foreløpig ikke med propan. Det å være god på propan-løsninger og alt det som medfølger er et fortrinn i bransjen. Nå kan vi tilby et bredere spekter av energieffektive løsninger for alle behov. Jeg mener også borettslaget skal ha honnør for å ha tenkt langsiktig og valgt en miljøvennlig og fremtidsrettet løsning, avslutter han.

Saken fortsetter under bildet:

Håvard Sveahaugen, energiingeniør og prosjektleder i Boligenergi

Prosjektet er nå helt i sluttfasen med monteringen av rør og elektro. ABK har levert maskiner fra ENRAD og vil stå for igangkjøring av anlegget ved oppstartsdato i februar.

Fakta om prosjektet:
Felles oppvarming av tappevann og radiatorer
Eksisterende oljekjele er konvertert til bioolje for bruk som en eventuell reserve varmekilde.
Elkjele er tenkt brukt som en spisslast på de kaldeste dagene.
Den gamle utvendige ståltanken er fjernet og erstattet med en 1000 liters innvendig tank.
En av de første propanvarmepumpeprosjektene i borettslag i Oslo.

FAKTABOKS: