Ole Erik Almlid fra NHO, besøker fabrikken til aggregat- og ventilasjonsprodusenten Systemair på Eidsvoll den 14.oktober.

Ole Erik Almlid i NHO besøker Systemair på Eidsvoll denne uken

Bjørn-Osvald Skandsen: Ser frem å få snakket om hvordan det er å drive lønnsom industri i Norge

0

NHOs administrerende direktør besøker Systemairs fabrikk på Eidsvoll for å diskutere industriens arbeidsforhold i Norge. Besøket finner sted 14. oktober.

Systemair er en av kommunens største arbeidsgivere med ca. 40 årsverk som produserer ventilasjonsaggregater for bruk i næringsbygg, skoler, sykehus, butikker mm. De siste årene er produksjonen lagt om til mer bruk av robotisering.

– Jeg ser veldig frem til å vise frem vår flotte fabrikk og få luftet noen tanker om hvordan det er å drive lønnsom industri i Norge, sier Bjørn-Osvald Skandsen som leder Systemair.
– Etter hva jeg vet, kommer Almlid selv fra et sted hvor hjørnestensbedrifter står sentralt, så forhåpentligvis forstår han godt hva dette dreier seg om.

Systemair vil presentere noen tanker for Almlid om hva som skal til for å investere mer og utvikle selskapet videre. Systemair tror at videre vekst i industrien går via investeringer som effektiviserer måten det produseres på.

– Vi må være konkurransedyktige, og med stadig smartere og mer komplekse produkter innebærer det automatiserte prosesser, sier Skandsen.
– Det er imidlertid ikke lønnsomt å robotisere alt. Mange oppgaver gjøres fremdeles best av en dyktig fagarbeider og godt håndverk. Fagarbeideren blir derfor ikke overflødig, men oppgavene endres – fra repetitiv og belastende bearbeiding av råmateriale til styring av roboter og sluttmontasje.

Andre stikkord for samtalene vil være skatt på arbeidende kapital, tilgang til utlyste utviklingsmidler og hvordan NHO skal jobbe for den middels store industrien sin fremtid.
Opplegget for besøket er «Walk and Talk» gjennom fabrikken, med korte stopp ved enkelte stasjoner for å forklare hva som skjer – og hvorfor. Arrangementet er åpent for pressen.