Rørseminaret holdes på Quality Airport Hotel, Gardermoen 1. desember.

Nytt rørseminar 1. desember

PAM Norge gjentar suksessen fra i fjor:

0

PAM Norge gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer sitt andre seminar for VA-bransjen på Gardermoen 1. desember – Vi ønsker å være en positiv bidragsyter i bransjen, og etter fjorårets seminar fikk vi mange positive tilbakemeldinger på innhold og form som vi har lyst til å utvikle videre, sier markedssjef Håkon Killerud til VVSForum.

Bransjenestoren Christen Ræstad blir møteleder under årets seminar, hvor kompetanse og kunnskap innenfor temaer knyttet til ledningsanlegg skal være den røde tråden. Seminarprogrammet er nå ferdigstilt og her blir det noe for enhver smak. PAM Norge lover en variert og interessant fagdag for VA-bransjen nærmere jul – i tro på at bransjen da har full fart igjen etter koronaepidemien.

Årets utgave vil finne sted på Quality Airport Hotel Gardermoen, og blir i et vesentlig større format enn i 2019. Enkel tilkomst med shuttlebuss direkte fra terminalbygget på Gardermoen, og rikelig med parkeringsplasser for de som kommer med bil.

Innholdsrikt program
– Vi har forsøkt å sette sammen et innholdsrikt program som vi mener burde fange interesse blant ledningseiere, konsulenter, grossister og entreprenører. Vi håper Norge er tilbake i en mer normal modus i desember, og at dette kan bli en fin samling med julestemning på hotellet før vi alle tar en velfortjent juleferie, sier Killerud.

Viktigheten av gjennomgående kvalitet blir et overordnet tema under seminaret. Med det menes blant annet at man må evne å se sammenhengen i de ytelser som kreves i et prosjekt og hvilke konsekvenser avvik vil medføre på både kort og lang sikt. Et spesifikt eksempel kan være at rørledningen mellom to kummer må ha den samme ytelsen hele veien hva gjelder tekniske parametere, sikkerhet og forventet levetid.

Bestillerkompetanse og gode valg i forhold til kontraktsformer er nøkkelord for å unngå konflikter i prosjekter. Dette vil også bli behørig belyst denne dagen.

Håkon Killerud, markedssjef Pam Norge.

– Sett i lys av flere saker hvor det har oppstått uenighet mellom bestiller og entreprenør, vil vi ha et innlegg om hvilken detaljeringsgrad i anbudsdokumenter som kreves/forventes av blant annet rådgiver. Tromsø-dommen slik den nå foreligger er et eksempel på dette (den er anket og således ikke rettskraftig), og den illustrerer en problemstilling som vil bli drøftet på seminaret.

Hvordan utnytte kompetansen
– I tillegg har vi temaer som går på prosjekterfaringer fra ledningseier, digitalisering av vannbransjen, graveskader – hvordan redusere disse og hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser gir de -, forfallet i ledningsnettet og hvordan vi kan utnytte kunnskapen.

Arrangøren vil også ha et innlegg som går på å slippe til yngre VA-krefter, og som tenker digitalt og fremtidsrettet på en annen måte enn «menn over 40», samt at de har et innlegg med skråblikk på egen bransje.

– Christen Ræstad som møteleder betyr stor takhøyde, sterkt engasjement med meningsutvekslinger og verdifull mingling med bransjekollegaer. Vi er også spesielt glade for å ha fått med oss flere yngre, både menn og kvinner, som foredragsholdere og ser på disse som en svært verdifull ressurs for vannbransjen.

Meld deg på!
Påmeldingen har nå åpnet og program med påmelding finner du her!

– At det er behov for kompetanse og kunnskap om temaer knyttet til ledningsanlegg viste seminaret vi arrangerte i fjor. Så sett av datoen 1. desember og meld dere på, oppfordrer Killerud.