Seniorrådgiver Pablo Gonzalez i Skanska.

Nytt HMS-verktøy for håndtering av kjemikalier på byggeplass

Skanska: - Dette er en funksjonalitet vi har ønsket

0

– Ulykkestallene for bygg- og anleggsnæringen er på et historisk lavt nivå, men eksponering for helsefarlige kjemikalier kan utløse alvorlige skader dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene for å beskytte sine ansatte, forteller Maria Andersen, kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder.

– Det estimeres at 800.000 arbeidere utsettes daglig for farlige kjemikalier på arbeidsplassen.

Den HMS-ansvarlige geleides enkelt gjennom hele prosessen for risikostyring og behøver ikke lenger kunnskap om teorien bak for å utføre en god risikovurdering.

Over lengre tid har Cobuilder jobbet tett med brukere og arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek for å utvikle en løsning som vil hjelpe bedrifter til å bedre håndtere risikoen knyttet til arbeid med farlige kjemikalier. Nå er denne funksjonaliteten endelig tilgjengelig for alle brukere.

Maria Andersen, kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder.

– Kreft og lungesykdommer er de mest kjente og dødelige sykdommene som følge av feilaktig bruk av kjemikalier, men andre helseskader inkluderer hudsykdommer, organskader og nedsatt fruktbarhet. I mange tilfeller kan disse skadene komme snikende og utvikle seg over flere år, sier Maria Andersen.

Ved å følge trinnene i det nye verktøyet kan brukeren vurdere å fjerne bruken av enkelte kjemiske produkter eller bytte ut disse med andre som innebærer mindre risiko. Dersom erstatning av de farlige kjemikaliene ikke er mulig, får brukeren hjelp med alternativer til risikoreduserende tiltak og tips om relevant personlig verneutstyr som kan redusere helserisikoen.

– Dette er en funksjonalitet vi har ventet lenge på, sier seniorrådgiver Pablo Gonzalez i Skanska. – Som testbruker har jeg allerede hatt mulighet til å prøve det nye verktøyet og gleder meg til at dette tas i bruk i alle våre prosjekter. Det vil skape bedre forståelse av risikoen og vil bidra til tryggere håndtering av kjemikaliene på byggeplassen, ikke bare av våre egne ansatte, men av alle deltakere i prosjektene våre. Risikovurdering er ikke bare et lovkrav – det handler om å beskytte helsen til de som bruker kjemikaliene i sitt arbeid.

Den nye funksjonaliteten er tilgjengelig for brukerne fra 10. august gjennom Cobuilder Collaborate, arvtageren til ProductXchange.