- Den nye avhendingsloven som trer i kraft i løpet av 2021 og som regulerer kjøp og salg av bolig, vil stille sterkere krav til dokumentasjon på utført arbeid i boligen, sier Kari Øgle Kjensberg i Comfort-Kjeden.

– Ny avhendingslov gjør det viktigere å velge aktører som bruker Boligmappa

Den nye avhendingsloven som trer i kraft i løpet av 2021 og som regulerer kjøp og salg av bolig, vil stille sterkere krav til dokumentasjon på utført arbeid i boligen. Eirik Vigeland i Boligmappa og Kari Øgle Kjensberg i Comfort-Kjeden, mener dette vil skape en tryggere bolighandel for alle parter.

0

Den nye avhendingsloven som trer i kraft i løpet av 2021 og som regulerer kjøp og salg av bolig, vil stille sterkere krav til dokumentasjon på utført arbeid i boligen. Eirik Vigeland i Boligmappa og Kari Øgle Kjensberg i Comfort-Kjeden, mener dette vil skape en tryggere bolighandel for alle parter.

 – I Comfort-Kjeden oppfordrer vi våre medlemmer til å bruke Boligmappa, siden Boligmappa følger boligen og ikke eieren. Dette gir en trygghet for alle som skal kjøpe bolig, slik at de kan ha en dokumentert oversikt over hva slags arbeid som er utført i boligen, sier Kari Øgle Kjensberg, administrerende direktør i Comfort-Kjeden.

Hun påpeker at det å henvise til dokumentasjon ved et boligsalg kan øke verdien på boligen, og at man bør være kritiske til boliger som kommer uten dokumentasjon. Med den nye avhendingsloven som trer i kraft i løpet av 2021 vil det bli stilt strengere krav til nettopp dette. Det følger av den nye avhendingsloven at alt skal dokumenteres når du selger bolig, og hvis det oppstår feil er det selger som står ansvarlig. Grensen for å melde inn skader reduseres også til 10 000 kroner.

– Det gir trygghet både for kjøper og selger at Boligmappa brukes når det utføres arbeid på og i boligen. Selger burde insistere på at de aktørene som brukes kan dokumentere det som blir gjort, sier Kjensberg.

Eirik Vigeland i Boligmappa.

Eirik Vigeland, markeds- og kommunikasjonssjef i Boligmappa, er enig i dette, og tror at den nye avhendingsloven vil skape en tryggere bolighandel.

– Den nye avhendingsloven vil medføre at partene blir mer opplyste om boligen som selges, ved at det nå i større grad må dokumenteres hva som har blitt gjort og at det er blitt gjort av skikkelige fagfolk. Det blir ikke lenger lov å selge et hus eller leilighet «som den er», sånn som det var før. Den nye loven vil øke viktigheten av å ha dokumentasjon på utført arbeid og vil også skjerpe kravene til å bruke seriøse aktører. Det er tross alt de seriøse som dokumenterer, sier Vigeland.

Boligmappa bidrar til mindre svart arbeid
Kari Øgle Kjensberg forteller at Comfort-Kjeden kontinuerlig oppfordrer sine medlemmer til å bruke Boligmappa og være flinke på å dokumentere.

– Vi har laget en mal for dokumentasjon slik at det skal være enkelt for medlemmene våre å dokumentere. Vi følger også opp medlemmene slik at det blir lettere for dem å gjøre det de skal.

Med Boligmappa kan du som boligkjøper se om badet har blitt pusset opp, og om det har blitt behandlet for råte eller mugg. En annen positiv effekt av å bruke Boligmappa, er at du kan være helt sikker på at håndverkeren du velger er et seriøst firma. Det er 4000 bedrifter som bruker Boligmappa, og Boligmappa har krav til seriøsitet i form av fagkompetanse, økonomi og selskapsform.

– Vi har krav til at bedriftene må ha fagbrev, god soliditet slik at de ikke går konkurs og at selskapsformen som utgangspunkt er et AS. Dette er krav som bedriftene må oppfylle for å få lov til å bruke Boligmappa, sier Vigeland.

Han påpeker at Boligmappa har bransjens kanskje strengeste krav til seriøsitet.

– Vi sier at Boligmappa digitaliserer vekk svart arbeid. Seriøse bedrifter drar nytte av dette, og de konkurrentene som ikke driver helt ordentlig får ikke tilgang til Boligmappa, presiserer Vigeland.

Det er ikke lovpålagt å bruke Boligmappa. Men ved å velge aktører som bruker Boligmappa slipper man å tenke på om håndverkeren og rørleggeren har alt på stell, siden Boligmappa garanterer for dette. Mange aktører reklamerer for at de bruker Boligmappa og bruker det som et kvalitetsstempel, slik at du raskt kan vurdere om de er seriøse.