Daglig leder i Norsk Varmepumpeforening Rolf Iver Mytting Hagemoen.

– Norge kan bli fossilfritt i 2040

Og det uten storstilt utbygging av fornybar energi, ifølge en ny rapport fra Naturvernforbundet. Energieffektivisering med varmepumper er et av flere viktige tiltak.

0

Hvert år brenner Norge om lag 170 TWh fossil energi, noe som er mye mer enn all norsk vann- og vindkraftproduksjon til sammen.

Likevel kan all fossil energi fases ut innen 2040 uten storstilt av ny fornybar energiproduksjon, ifølge rapporten fra Naturvernforbundet. Det vil kreve:

  • massiv satsing på energieffektivisering
  • redusert energibruk i transportsektoren (trafikken må reduseres kraftig), og
  • en styrt avvikling av petroleumssektoren

Konfliktfri kraft
Stortinget har satt et mål om 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030, men vi mangler virkemidlene for å få det til.

– Den konfliktfrie kraften som frigjøres her, kan brukes i kjøretøy, industrien og andre steder der vi i dag bruker fossil energi, poengterer Naturvernforbundet. Varmepumper trekkes fram som et viktig bidrag til energieffektivisering.

Fossilfritt positivt for varmepumper
Det er positivt at stadig flere jobber systematisk med å se hvordan Norge kan bli fossilfritt, mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

– Mange ser verdien av energieffektivisering, og peker på varmepumper som en viktig teknologi framover – både i bygninger og industri, poengterer han. Hagemoen lover at fossilfritt Norge blir et viktig tema på Varmepumpekonferansen 2020.

Les mer om rapporten hos Naturvernforbundet.