Illustrasjonsfoto

Nordmenn har det minst bærekraftige vannforbruket i Norden

GROHE lanserer Vannbarometeret:

0

For andre år på rad lanserer GROHE initiativet «Vannbarometeret». En nordisk studie som kartlegger skandinavenes syn på sitt eget vannforbruk. I Norge er klimadebatten høyt på dagsorden, og kartleggingen viser at de fleste nordmenn mener at de bruker vann bærekraftig. Noe som nok ikke stemmer. Kartleggingen omfatter nemlig også det faktiske forbruket, som viser at vi bruker mest vann i hele Norden.

I mange deler av verden er ferskvann en knapp ressurs. En ressurs vi og våre naboland er bortskjemte med. I GROHEs nylanserte kartlegging Vannbarometeret går det fram at nordmenn bruker mest vann i hele Norden. På tross av dette er hver sjette nordmann uinteressert i å redusere sitt eget vannforbruk. Nesten hver tredje nordmann reflekterer dessuten aldri over sitt eget vannforbruk. Dette tallet er det nest høyeste i alle de nordiske landene. Rapporten viser også at hver tiende husstand i Norge har sanitetsprodukter som drypper eller lekker. Dette betyr at norske husholdninger sløser bort nesten ni millioner liter kubikkmeter i året. Det tilsvarer en verdi på 178 millioner norske kroner.

Mer om vannbarometeret

– Formålet med Vannbarometeret er å synliggjøre den enorme mengden vann som hver dag blir sløst bort i Norden. Vi ønsker å få flere til å reflektere over sitt eget vannforbruk og forhåpentligvis treffe aktive valg for å redusere det. Sløsing og unødvendig bruk av vann i kombinasjon med klimaendringer og rekordlave nivå på grunnvannet gjør at det er viktig at alle land bidrar til å ta vare på naturressursene i verden, sier Anne Øiseth, Country Manager hos GROHE.

Mange nordmenn ønsker å redusere sitt egen forbruk – men ikke alle vet hvordan.
Nordmenn bruker mest vann i Norden. Men mange ønsker å gjøre noe med det. Hver fjerde nordmann oppgir nemlig at de daglig prøver å redusere forbruket sitt. Ytterligere 14 prosent av landets befolkning ønsker å redusere forbruket sitt – men vet ikke hvordan de skal gå fram for å gjøre det.

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen er utført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet Ipsos Norm på oppdrag fra GROHE. Undersøkelsen ble gjennomført på nettet i perioden 24.–31. januar 2020. Til sammen har 4032 personer fra 18 år og oppover deltatt. Resultatet er statistisk signifikant og representativt for Sverige, Norge, Danmark og Finland.