Uponors tekniske sjef Terje Andersen og salgssjef Kristian Langebeck forteller at selskapet gjør flere grep for å bli tydeligere og lette jobben for rørleggeren med sine løsninger. Uponor er en ledende internasjonal leverandør av systemer for VVS og inneklima, basert på mer enn 100 års erfaring.

– Nå skal vi gjøre det enklere for rørleggeren!

Uponor faser ut NKB, spisser produktsortimentet på ISO:

0

Uponor har tradisjonelt benyttet både dimensjoner for Nordic Dimension (NKB) og ISO i sitt sortiment, men vil nå kun benytte den internasjonale standarden ISO. Dette, sammen med et spisset sortiment, er en del av selskapets strategi for å bli tydeligere og enklere å forholde seg til for kundene. Det skal gjøre rørleggeren mer effektiv og lønnsom.

– Vi har vært opptatt å kunne gi kunden alt det han måtte ha behov for, men har nå erkjent at det kan bli for mange produkter å forholde seg til. Nå tar vi en rekke grep for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for rørleggeren, sier Uponors tekniske sjef Terje Andersen.

– Når rørleggeren skal ha et tappevannsystem til et prosjekt og ser i sortimentet, finner han altfor mange rørdimensjoner, altfor mange rør, altfor mange fordelere osv. Rørleggeren skal i utgangspunktet bare ha et rørsystem til det aktuelle prosjektet, og vil ha en god løsning for det. Så enkel er ofte hverdagen ute i felten, og da må vi tilpasse oss for ikke å komplisere dette bildet.

Startet prosessen i 2018
Denne prosessen startet i 2018. Nærmere bestemt med en spørreundersøkelse i form av en questback under VVS-dagene, som de fikk svært stor respons på.

– Vi fikk bekreftet at det er en klar glidning mot ISO som standard, og har brukt 2019 på å finne en tydelig strategi til det, sier Uponors salgs- og markedssjef Kristian Langebeck.
– Det viktigste for oss er at det skal være kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Det betinger at material- og sortimentslister skal være enkle å finne fram i, eksempelvis for å finne et rørsystem. Nå har vi konkludert med at vi er klare til å imøtekomme denne endringen i markedet.

Vil fase ut NKB
Uponor vil bruke 2020 til å fase ut NKB, og vil fra 2021 ikke ha denne nordiske standarden (NKB) i sitt standard sortiment.

– 2020 blir således et overgangsår, hvor vi skal ha mye fokus på å kommunisere budskapet i markedet, slik at det ikke skal komme som en overraskelse.

– Vi skal finne gode systemoppbygginger,  gode produkter og vi må videreutvikle noen produkter til det framtidige sortimentet, forteller de.
– Det er flere gode grunner for å kun satse på ISO som standard. Uponor er et globalt selskap med en tilstedeværelse i over 30 land, og produkter som selges i nærmere 100 land.

– NKB er fastbundet i det nordiske markedet, og har derfor sine begrensninger. Og hvorfor skal vi satse på en dimensjonsserie som har begrensninger i forhold til innovasjon? spør Andersen retorisk.

– Vi ser også effekten og synergien at vi, sammen med resten av Europa, jobber for å utvikle ett system. Det gir mange fordeler, blant annet i forhold til verktøybruk, produksjonskapasitet etc.

Mange entreprenører kjøper i dag badekabiner fra Europa, mens det er lokale rørleggere som skal skru dem sammen.

– Da må man ha systemer som matcher. Det er den eneste veien å gå, både for oss som leverandør og for rørleggeren.

15000 artikler
Langebeck framhever at de har over 15.000 artikler i produkt” banken” i Uponor-konsernet, mens det norske sortimentet teller rundt 1500. Det gir dem en unik posisjon til å serve markedet.

– Samtidig er det verdt å se på om det enorme utvalget gjør det vanskelig for kundene å velge. Derfor må vi nå ta stilling til om vi kan lette valgene ved å spisse produktutvalget, spesielt innen tappevann – som er” melk og brød” for rørleggeren. Så ønsker vi å se på nye løsninger på gulvvarme, hvor det er flere faktorer som slår inn. Målet ved å redusere antall produkter er å gjøre både oss og rørleggeren mer effektiv i hverdagen.

Enklere og ryddigere
Uponors tekniske sjef og salgs- og markedssjef er ikke i tvil om at det blir enklere og mer ryddig med færre produkter og tydelige systemer. Det gjør det enklere å prissette, og vil resultere i færre monteringsfeil.

– Vi starter med å gjøre grep med sortimentslisten ved å forenkle den med ny oppbygging, nettopp som følge av de tilbakemeldingene vi har fått fra markedet. Ambisjonen er å få på plass en sortimentsliste for 2020 som imøtekommer de forventninger kunden våre har til en oversiktlig sortimentsliste.

De er derfor ikke i tvil om at ISO må være en viktig del av utviklingen, og at det er her framtiden ligger – selv om det norske markedet er ganske konservativt.

– Når vi som et internasjonalt stort konsern ser at det er satsing og innovasjon på dette materialet, må vi følge det. Det er slik vi blir gode, påpeker Andersen.

Med ISO som standard og økt bruk av PPSU (polyfenylsulfon- en støpbar plast) mener de helt klart vil bli de store driverne i årene framover i prosjektsammenheng. Plast er billigere, har egenskaper messing ikke har, og er enkelt og effektivt å jobbe med.

Fortsatt messing
Langebeck påpeker samtidig at de ikke har noen intensjoner om å kutte ut messing, men vil bruke 2020 til å få på plass messingprodukter på ISO-dimensjoner som imøtegår kundenes behov.

– Det er imidlertid verdt å merke seg det fokuset som er på messing i forhold til europeiske krav til forurensing og utslipp i metaller. Dette blir stadig strengere, og det diskuteres om dagens messing er god nok, og om det skal vurderes andre typer løsninger.

– Dette må også vi forholde oss til. Spørsmålet blir hva vi skal med messingen,  hvilken standarder blir satt, og hvilken påvirkning vil det få for  råvareetterspørselen, prisnivå, bearbeidelse etc.

Omfanget av messingprodukter vil følge etterspørselen i markedet, som de er sikker på vil være synkende de kommende årene.

Han spår at messing vil ha en pris som er opp mot det dobbelte av plast om fem år.
– Da må rørleggeren spørre seg selv om han tror at sluttkunden er villig til å betale 40-50 prosent mer, fordi han selv synes at messing er bra? Svarer sier seg selv, konkluderer han.

Også når det gjelder reklamasjoner; viser statistikkene at plast er bedre enn metallproduktene. Nå får de med andre ord enklere, bedre og billigere produkter.

To fordeler system for fremtiden
Uponor tilbyr to ulike PPSU ISO 16 fordeler systemer; det ene har faste 16mm Q&E nipler, og er ideelt for prosjektmarkedet. Det andre fordelersystemet har løse nipler, og er et system som fungerer meget godt for rehabiliteringsmarkedet. Dette er også et fordelersystem som sikrer god fleksibilitet for rørleggerne.

– For den førstnevnte, trenger du ikke verktøy. Den skrur du sammen for hånd, og setter enkelt inn i skapet. Fordelen er et gunstig prisnivå, lav vekt, rask å jobbe med og at det passer meget godt til prosjektmarkedet. Det vil si der hvor det er god planlegging, der de store rørleggerne er tidlig inne og prosjekterer, og vet at det skal være x antall kaldt vann og x antall varmtvann. Dette er grunnpilaren for prosjekt markedet, sier Andersen.

Det andre fordelersystemet har samme oppbygning, men her kan du selv velge hvilken tilkobling og rørdimensjon du ønsker.

– På et gammelt anlegg, kan du ta den nye fordeleren – og få de fordelene det er å bruke plast – og bruke de gamle koblingssettene som sitter på rørene. De kan skrus direkte på.

– På den måten kan du enkelt bytte det gamle fordelersystemet.

Dette er et system med svært stor fleksibilitet, og er enkelt å jobbe med.

Andersen opplyser at det er litt fordyrende med løse nipler, men at kunden får fleksibiliteten.

Skal gjøre rørleggeren god
Uponor har helt klare ambisjoner om å spille rørleggeren god, som de ser på som sitt ansvar.

– Det skal vi klare. Vi kan ikke tvinge på kundene noe, men ha systemene tilgjengelige, slik at det er deres valg.

Andersen opplever stadig at store kunder som har sverget til messing nå tar kontakt for å prøve de plastproduktene han snakker varmt om.

– På den måten får man gjort egne erfaringer, og får forståelse for alle fordelene det gir.  Da går de garantert ikke tilbake til messing igjen. Jo flere som følger etter, desto raskere får vi omdreiningen fra messing til plast.

– Det er dit vi må komme, at rørleggeren opplever i praksis alle fordelene det gir, og blir fortrolig og trygg på det.