Eli Heyerdahl Eide, Fagsjef Energi og Miljø hos Rørentreprenørene Norge.

– Nå er det viktg å bli lærebedrift

Fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge:

0

– Den erfaringen vi gjorde oss da gjør oss motivert til å gå de ekstra skrittene for å få inn flere nå, sier Eide.

Ett av de tryggeste fagene å ha lærling i
– En ting er de bedriftene som har lærling i dag. Dem oppfordrer vi selvfølgelig til å ta inn flest mulig lærlinger. Men vi oppfordrer også de bedrifter som ikke har hatt lærling før til å komme på banen og bidra til at vi får nok rørleggere i Norge, sier fagsjefen, og legger til:

– Vi i rørbransjen er heldige som har bransjedrevne opplæringskontor i hele landet, som ivaretar opplæringen sammen med lærebedriftene. Det gjør rørleggerfaget til ett av de tryggeste å ha lærling i!

Les mer om Læreplassjeger-kampanjen på Worldskills sider!

Omfattende samarbeidsprosjekt
Worldskills, fylkeskommunene, opplæringskontorer, skoler og en rekke organisasjoner står bak Læreplassjeger-kampanjen. Læreplassjegere over hele landet vil jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Kampanjen vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten.

Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen.

Bli en lærebedrift!
Bestill materiell til læreplassjegerne her

Skrevet av Randi Helen Nodeland, Rørentreprenørene Norge