Eli Heyerdahl Eide, Fagsjef Energi og Miljø hos Rørentreprenørene Norge.

Myndighetene glemmer energieffektivisering i krisepakken

RørNorge og 21 andre organisasjoner og fagforbund krever økt satsing:

0

Småbedrifter som arbeider med varmepumper, vannbåren varme og energieffektivisering, er glemt av regjeringen i deres pakke for grønn omstilling. I et brev til finanskomiteen ber Rørentreprenørene Norge og 21 andre fagforbund, bransje- og miljøorganisasjoner Stortinget sikre at Enovas støtteordninger for slike viktige miljøtiltak styrkes.

Les brevet til finanskomiteen her

Regjeringen foreslår å bevilge 2 milliarder kroner mer til Enova i den grønne krisepakken. Midlene skal ifølge forslaget forsterke satsningen på teknologiutvikling i industrien.
Enova kunngjør imidlertid at energitiltak i boliger skal få mindre støtte fra 1. januar 2021.

«Satsing på ny teknologi er nødvendig og viktig, men hvorfor satser vi ikke på kjente tiltak som vi vet virker, i en tid med rekordhøy arbeidsledighet?» spørres det i brevet.

Husholdningene betaler i dag mer til Enova (gjennom påslaget på nettleien) enn de får tilbake gjennom Enovatilskuddet. I 2020 har Enova kun utbetalt 73 millioner gjennom Enovatilskuddet, og de resterende 150 millioner vil sannsynligvis ikke brukes opp med dagens støttesatser. Borettslag og sameier kommer særlig dårlig ut. De utgjør 1/3 av husholdningene, men mottar adskillig mindre enn 1/3 av støtten.

Krever økt satsning
En bred samling av bransjeorganisasjoner, miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, fagbevegelse og boligselskap krever økt satsning på energitiltak i norske bygg.

– Hvis vi skal sikre arbeidsplasser og redusere klimagassutslipp, må satsningen på energieffektivisering økes, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Hun presiserer at rørbransjens viktigste bidrag i forhold til energieffektivisering er å muliggjøre utnyttelsen av all tilgjengelig energi ved å bygge vannbårne systemer.

– Enova er en nøkkel i forhold til investeringsvilje og energieffektive bygg. Økte tilskudd gir mer jobb til hardt pressede rørleggerbedrifter så for oss var det en selvfølge å være med på dette oppropet. Det er viktig for våre medlemsbedrifter å få fortgang i markedet, sier Eide.

Må omfatte trinnvise tiltak
I brevet ber avsenderne Stortinget sørge for at Klima- og miljødepartementet i tilleggsavtalen som skal inngås med Enova, og i ny avtale som skal gjelde fra 2021-2025, tydeliggjøre at støtteordningene for boliger, boligblokker og yrkesbygg må forsterkes.

Ordningene må også omfatte trinnvise bygningstekniske tiltak på boliger og tiltak på tekniske installasjoner i boligblokker og yrkesbygg.

Enova må få et ansvar for å levere på målet om 10 TWh innen 2030.

Konkrete innspill til tiltakspakken:
•    Dobling av Enovas støttesatser for energitiltak i husholdningene.
•    Utvide Enovatilskuddet fra helhetlig oppgradering av boliger til også å omfatte trinnvise bygningstekniske tiltak.
•    Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enovas program.
•    Enova må innføre en landsdekkende støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.

Organisasjoner bak brevet:
Zero
Naturvernforbundet
Natur og Ungdom
Framtiden i våre hender
WWF Verdens naturfond
Bellona
Greenpeace Norge
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
OBOS
Huseierne
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Fellesforbundet
Nelfo
El og IT Forbundet
Norsk Varmepumpeforening
Norsk elbilforening
Byggevareindustriens Forening
Elektroforeningen
Rørentreprenørene Norge
VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
Solenergiklyngen
Norsk solenergiforening

Saken er skrevet av Randi Helen Nodeland i Rørentreprenørene Norge