Vi ser adskillig lysere på situasjonen i dag enn for bare få uker siden, og vi kommer til å levere et sterkt første kvartal, sier Geir Nygaard, innkjøpssjef i Assemblin Norge

Mener bransjen må unngå krisemaksimering – ber alle forholde seg til standardkontrakter

Geir Nygaard, innkjøpssjef i Assemblin Norge:

0

Koronakrisen har skapt usikkerhet i byggenæringen og bydd på utfordringer for både store og små VVS-aktører. Assemblin, en av landets største aktører, mener situasjonen har stabilisert seg og at alle må gjennomføre prosjektene etter avtale.

– Vi fikk høyere sykefravær ganske tidlig, og har også sett lavere omsetning hos avdelinger rettet mot privatmarkedet. Allikevel ser resultatet for mars overraskende bra ut, og vi har full produksjon i forhold til budsjett og prognoser. Nå har vi halvert sykefraværet fra de første dagene, og har samtidig kontrahert nye jobber. Vi ser adskillig lysere på situasjonen i dag enn for bare få uker siden, og vi kommer til å levere et sterkt første kvartal, sier Geir Nygaard, innkjøpssjef i Assemblin Norge.

Les også: Heidenreich øker ikke prisene

Må unngå krisemaksimering
Han peker på at bransjen generelt har hatt en tendens til å krisemaksimere situasjonen.

– Som en seriøs aktør bruker vi regulerte og standardiserte avtaler med et utvalg av leverandører og grossister. Siden disse er spesielt viktige for oss, etablerte vi tidlig en kommunikasjonsplattform for daglig oppdatering på materialtilgangen. Nå har vi ukentlig møter og ser at vi har veldig god kontroll. Det som er mest kritisk er varer fra Nord-Italia, men enn så lenge ser det ut som vi håndtere situasjonen godt. Materialtilgangen er ikke kritisk per i dag, sier Nygaard og tilføyer:

– Vi har også scenarier for problemer i verdikjeden, og er opptatt av å ikke komme i en situasjon med hamstring. Det er det siste vi trenger nå.

Misbruk av «force majeure»
Nygaard er kritisk til aktører som bruker lav kronekurs som unnskyldning for ekstraordinær prisøkning.

– Mange leverandører var for tidlig ute med varsler uten å se an videre utvikling. Det var ikke koronaviruset, men sterkt redusert oljepris som svekket kronen umiddelbart, og den generelle nedgangen i råvareprisene er det ingen som har nevnt.

– For meg virker det som om det har gått inflasjon i ekstraordinære prisvarsler. Jeg mener «force majeure» brukes ukritisk og at valuta ikke er gyldig grunnlag. Det å henvise til paragraf 36 i forhold til avtalesidestillelse ved unntakstilstand er direkte useriøst. Dette ikke er en unntakstilstand, men handel mellom profesjonelle aktører med gode avtaler.

Han mener alle må håndtere avtalene på en god måte og ha mer is i magen.

– Allerede nå er den norske kronen styrket, og all bør bidra i felleskap gjennom å forholde seg til kontrakter. Om vi blir pålagt valutakostander og prisreguleringer som vi ikke kan videreføre, er det krise for oss. Som utførende er vi avhengig av at alle forholder seg til avtalene.

– Vi har en egen kommunikasjonsplattform som gjør at vi best mulig kommer oss gjennom krisen sammen med partnere. Det handler om å komme seg gjennom krisen og å være best mulig rustet for en normalsituasjon, sier Nygaard.

Tror markedet vi normaliseres
Selv om han mener det er vanskelig å forhold seg til usikkerheten, tror han det går bedre enn hva man først trodde.

– I dag har vi ikke daglige krisemøter, men ser at situasjonen stabiliserer seg. Det store spørsmålet er effekten av eksisterende tiltak og selv om vi planlegger driften over sommeren, ser vi an markedet fortløpende. Vi har flere fagarbeidere som må være hjemme fordi de er hjemme med barnepass og om myndigheten åpner skole og barnehager vil bemanningssituasjonen bli bedre. Byggebransjen er nok ikke den verste bransjen i disse tider, og jeg tror bransjen vil stabilisere seg når vi får lettelser på restriksjonene, avslutter Nygaard.