Bilde: Mads Mysen, Fagdirektør i GK og Professor II ved OsloMET. Med 21 års erfaring som Forsker, Seniorforsker, Forskningssjef og Sjefforsker i SINTEF Byggforsk. Og 8 års erfaring som VVS-rådgiver i Techno Consult.

Mads Mysen holder kurs om behovstyrt ventilasjon

Fagdirektør Mads Mysen i GK skal holde 15 kurs rundt om i Norge med fokus behovstyrt ventilasjon. Hovedfokuset vil være vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling.

0

Oppstart vil være 23.09 i Trondheim, og hele kursserien avsluttes i Ålesund 24.11.

Valg av vifteregulering med minimum energibruk:
Her belyses formålet med ventilasjon, hva velfungerende behovsstyrt ventilasjon er og hvilke krav man bør stille slik at anleggene kan kontrolleres ved overlevering. Videre ser man på prinsippene for vifteregulering – trykkregulering, trykkoptimalisering og spjeldoptimalisering og fordelene og ulempen med disse.
– Vi ser også på gode løsninger for å dekke enklere romfunksjoner som lager, kopirom o.l på en rimelig måte uten at det forringer anlegget for øvrig. Vi ser på hvordan man kan bruke krav til SFP ved minste og største luftmengdebehov og hvordan man skal dimensjonere og energiberegne anlegget i forhold til samtidighet, opplyser Mysen.

Valg av romklimatisering og luftmengder:
Her belyses ventilasjonens rolle for romklimatisering, brukernes ulike preferanser og romregulering slik at man oppnår godt inneklima.
– Vi ser også på personlig klimatisering og teknologiske muligheter for å gjøre alle fornøyd. Vi ser på luftmengdebehov i belyser viktigheten av å følge opp og endre temperatur-set punkt. Vi ser på hvordan ventilasjonseffektiviteten påvirkes av behovsstyrte luftmengder og viktigheten av fleksible løsninger.

Overlevering uten feil:
Her går man igjennom egnet innreguleringsprotokoll for VAV-anlegg, belastningstestene max-max-min og min-min-max og hvilken dokumentasjon som inngå i overeleveringen for å identifisere og fjerne feil før driftsfasen.

Effektiv drift og utvikling:
– Gode driftsverktøy er nødvendig for at anleggene ikke skal bli for kompliserte. Vi går igjennom krav til driftsverktøy og eksempler på gode løsninger som gjør det enkelt å opprettholde funksjonen og vidererutvikle anleggene hvis behovene endrer seg, opplyser Mysen.

Tilslutt berøres temaer som ringledningsventilasjon, oppvarming med ventilasjon, klimaendringer, skybaserte SD-anlegg, inneklimaleasing og coronaventilasjon. Her blir det mulig for deltagerne å velge tema for ytterligere fordypning.

Finn ditt nærmeste kurssted og meld deg på nå!
23.09.2020: Trondheim
29.09.2020: Vestfold/Telemark
07.10.2020: Sørlandet
20.10.2020: Stavanger
03.11.2020: Bergen
10.11.2020: Tromsø
19.11.2020: Mo i Rana
25.11.2020: Molde
24.09.2020: Bodø
30.09.2020: Lillehammer
08.10.2020: Oslo
21.10.2020: Haugesund
05.11.2020: Østfold
11.11.2020: Harstad
24.11.2020: Ålesund

* Det kan bli begrenset antall deltakere grunnet Covid-19