Adm.direktør i Rørentrprenørene Norge.Marianne W. Røiseland.

– Må regne med forsinkelser i byggeprosjekter

RørNorge om koronaviruset:

0

Rørentreprenørene Norge sendte i går ut informasjon til alle sine medlemsbedrifter om kontraktsmessige virkninger av koronaviruset.

– Foreløpig er ikke dette et stort problem, men vi må regne med at det kan bli forsinkelser i byggeprosjekter på grunn av materiell, folk og smitte, sier adm.direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

– Det vil i gitte tilfeller blant annet kunne være grunnlag for kontraktsforlengelse. Dersom det dukker opp nye problemstillinger til utførelsen av arbeidet eller annet knyttet til korona, kan du kontakte din lokalforening eller RørNorge på firmapost@rornorge.no, sier Røiseland.

– Vi gir innspill videre til BNL/NHO og vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å holde seg orientert på NHO sine sider og vi oppfordrer bedrifter til følge disse og råd fra Folkehelseinstituttet.

Planlegger arrangementer som normalt
Rørentreprenørene Norge planlegger fortsatt arrangementer som normalt, men tar forholdsregler og oppfordrer til økt håndvask.

– Vi oppfordrer deltakere som føler de kan brygge på noe til å holde seg hjemme. Noen arrangement kan også bli noe amputert fordi nøkkelpersoner og personer i risikosonen velger å holde seg borte.