rank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet

Lederskifte i Byggmester-forbundet

Når Byggmesterforbundet fra årsskiftet på egen hånd skal ivareta egen politikk og samarbeide direkte med NHO, har styret besluttet å gjennomføre endringer i administrasjonen.

0

I prosessen med Byggmesterforbundets utmeldelse fra BNL, har det blitt igangsatt et arbeide med å få frem et landsforeningsalternativ som bedre ivaretar byggmesterbedriftenes interesser. Det innebærer en permanent endring som skal sikre at Byggmesterforbundet fremover kan konsentrere seg mer om sine kjerneområder og de bransjespesifikke oppgaver.

Styret ser et stort potensial i å videreutvikle våre tjenester og den service som tilbys gjennom vår fagavdeling, juridisk avdeling og det regionapparatet vi har under oppbygging.

Med de avklaringer som nå er på plass har styret og daglig leder Frank Ivar Andersen i fellesskap kommet frem til at det startes opp et arbeide med å rekruttere ny daglig leder til Byggmesterforbundet.

Styret har bedt Frank Ivar Andersen om å ta på seg oppgaven med det administrative arbeidet tilknyttet arbeidslivs-/ næringspolitikken. Videre ansvaret for å følge opp Byggmesterforbundets forpliktelser og ambisjoner i samarbeidet inn mot NHO-systemet.

Arbeidet med å ansette ny daglig leder vil ta noen måneder og Frank Ivar Andersen vil frem til hans etterfølger er på plass, fortsette i stillingen.

– Etter et arbeidskrevende år med mye fokus på organisasjonsendringer er jeg meget tilfreds med å kunne presentere planer som sikrer lederskifte i Byggmesterforbundet på en god måte og med ambisjoner fremover som vil bidra til å videreutvikle organisasjonen til beste for medlemsbedriftene og vår bransje, sier styreleder Per Ove Sivertsen.

– Jeg er tilfreds med at jeg har fått styrets tillit til å arbeide med politikkområder og være sentral i samarbeidet med NHO, sier Frank Ivar Andersen, som også ser frem til å bidra med å sikre en god overgang for sin etterfølger.