– Et viktig tiltak for bransjen vil i fremtiden være å få inn en klausul i avtalene som regulerer store valutasvingninger, sier salgssjef Arne Boyle i Lindab AS

Lav kronekurs går kraftig utover Lindabs bunnlinje

Forventer forståelse for ekstraordinær prisøkning

0

Kronekursen har svekket seg vesentlig mot utenlandsk valuta de siste fire ukene. Svak kronekurs og lave marginer i prosjektene gjør at importbedrifter i byggenæringen sliter med lønnsomheten. Som en konsekvens av dette har Lindab sett seg nødt til å permittere enkelte ansatte med 50 prosent.

– Markedssituasjonen før koronakrisen lå omtrent på samme nivå som fjoråret, men det kan virke som det har vært en svak nedgang i det totale markedsvolumet, sier Arne Boyle, salgssjef for ventilasjon i Lindab.

Les også: Lav kronekurs skaper økonomiske problemer for importører

Konsernet omsatte for 9.326 MSEK i 2018, og er etablert i 32 land med over 5000 ansatte. Hovedmarkedet er yrkesbygg og det nordiske markedet utgjør omtrent halvparten av den totale omsetningen. Selskapet i Norge leverer kanalsystemer, inneklimaløsninger for ventilasjon, varme og kjøling, takrennesystemer, stålprofiler for vegg, tak- og bjelkelagskonstruksjoner, samt byggsystemer og monteringsferdige stålbyggsystemer.

Les også: – Valutasituasjonen er en krise i krisen

Støtter krisepakken
Boyle mener «Innspill til krisepakke» fra BNL virker fornuftige og at forslagene vil bidra til økt forutsigbarhet.

– Innspillet fra BNL er absolutt noe som taler i favør av hele bransjen. Anbefalingene handler om å dele på tapet og unngå at vi som leverandører må ta hele regningen, noe som kan ødelegge bransjen. Vi håper på en fordeling av de uforutsette valutakostnadene, men ser at ingen kommer gjennom dette uten å tape, sier han.

Produserer som normalt
Selskapet produserer kanaler i Norge, mens alt av andre ventilasjonsprodukter produseres i Sverige, Tsjekkia, og Italia. Selv om fabrikken i Italia er midlertidig stengt, fortsetter produksjonen som normalt i Sverige og Tsjekkia.

– Foreløpig ser vi ingen negative trender i markedet, og det er ingen meldinger om mangel på stål. Bortsett fra produksjonen i Italia, som utgjøre en liten markedsandel for vår del, har vi veldig god produksjonskapasitet. Utfordringen for oss er at volumet i markedet er opprettholdt, samtidig som lønnsomheten vår er sterkt redusert. Vi må håndtere den samme ordremengden med mindre ressurser, sier Boyle.

Frykter for situasjonen på sikt
Han peker på det som har skjedd i Italia og Spania, og frykter at Sverige kan havne i samme situasjon.

– Vi ser allerede økt spredningen av koronaviruset i Sverige, noe som kan få konsekvenser for produksjonen på sikt.  Om vi kommer i en situasjon med «lock-down» og karantene som vi ser i Italia og Spania kan det få konsekvenser for produksjonen til flere leverandører. Tilgangen på menneskelige ressurser kan på sikt påvirke situasjonen.

– Et viktig tiltak for bransjen vil i fremtiden være å få inn en klausul i avtalene som regulerer store valutasvingninger, avslutter Boyle.