Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

0

Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående skole fra 2021.

Læreplangruppen for VKE-fagene i Vg2 ble ledet av Henning Friis i Luftkvalitet AS og læreplangruppen for Vg3 kulde og varmepumpemontørfaget ble ledet av Pål Haukeland i Therma Bergen AS og Henning Friis leder arbeidet med Vg3 ventilasjonsteknikkfaget.

Aktiv deltakelse fra VKE
Læreplangruppene har med stor deltagelse fra VKE-bedrifter jobbet for at kompetansemålene i læreplanene svarer til bransjen behov og forventninger til fremtidens fagarbeidere på kulde og ventilasjon, i tråd med fagfornyelsen. En av endringene er at helse, miljø og sikkerhet er i større grad vektlagt enn tidligere. Spesielt viktig har det vært å få inn kompetansemål knyttet til elsikkerhet og arbeid på maskiner i henhold til maskinforskriften.

Hva er nytt
Nytt for læreplanen er at Vg2 inneholder kompetansemål for det nye programfaget ventilasjonsteknikk i tillegg til kulde- og varmepumpeteknikk. Dette betyr at elevene som velger kulde- og varmepumpemontørfaget i Vg3 også får kunnskap innen ventilasjonsteknikk og at elevene som velger Ventilasjonsteknikerfaget i Vg3 får kunnskap i kulde- og varmepumpeteknikk. Utdanningsdirektoratet har reist spørsmål om faget i Vg2 bør bytte navn fra ventilasjon- og kuldeteknikk slik det er blitt vedtatt i tilbudsstrukturen til kulde- og ventilasjonsteknikk.

Et av spørsmålene i høringen går på om læreplanen har et realistisk omfang ut fra årstimetallet. For å sørge for at elevene får nok fordypningskunnskap i Vg2 vil skolen kunne ta i bruk timer i yrkesfaglig fordypning (YFF) slik at elevene får den nødvendige teorien innenfor enten kulde eller ventilasjon fra læreplanmål i Vg3.

Læreplanen for Vg3 kulde- og varmepumpemontørfaget er ennå ikke klar og kommer på høring i slutten av året.

Bærekraftig utvikling som tema
Hensynet til helse, miljø og sikkerhet skal prege yrkesutøvelsen. Innen kulde- og ventilasjonsteknikk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om tilpassede systemløsninger for effektiv energi- og ressursbruk. Videre handler det om kulde- og ventilasjonssystemets miljøbelastning i et livsløpsperspektiv.

Elevene og lærlingene skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver. Læreplanene vektlegger også hvordan den teknologiske utviklingen stiller krav til valg av verktøy, instrumenter og utstyr i utførelse av arbeidsoppdrag.

Kuldeutdanningen reddet med nytt lærefag
Kunnskapsdepartementet bestemte i 2015 at ingen Vg2-løp skal føre frem til kun ett fagbrev. VKE har lykkes i å redde kuldefaget som egen linje ved å innføre muligheten for å ta to fagbrev ved å velge Vg2 ventilasjon- og kuldeteknikk.

– Uten det nye ventilasjonsteknikkfaget, så hadde kuldeteknikk blitt lagt ned og inn under automatisering, sier Thor Lexow administrerende direktør i VKE.

Viktig med innspill
– Kvaliteten på utdanningen er avhengig av gode læreplaner og her er konstruktive høringsinnspill viktig, presiserer Lexow. Bransjen oppfordres til å sende høringssvar.

– Med de nye læreplanene vil bransjen få utdannet høyt kompetente fagarbeidere som imøtekommer fremtidens krav til miljø, sikkerhet og lønnsomhet, avslutter Lexow.