Illustrasjonsfoto. Foto: David Zijdemans

Kurs i bruk av veileder for vannbåren gulvvarme

Starter opp kurs i september – 11 steder i landet:

0

I starten av mars lanserte Standard Norge en ny veiledning til NS-EN 1264 for vannbåren gulvvarme. Nå settes det opp kurs som vil omfatte hele veilederen og hvordan bruke denne best mulig. Kursene starter opp i månedskifte august-september og vil avholdes utover høsten. Kursholder vil være forfatter og prosjektleder for den nye veilederen, David Zijdemans.

Kursene vil være et samarbeid mellom David Zijdemans i Zijdemans Consult, og VVSforum, og vil arrangeres i hele 11 norske byer utover høsten. Maks antall deltagere per kurs vil være 20-25 personer.

– Vi hadde tenkt å starte opp med kurset rett etter lanseringen i begynnelsen av mars, men så kom koronaviruset og satte en stopper for det. Nå går både regjeringen og Folkehelseinstituttet ut og sier at etter 1.september kan det være mulig å samle inntil 500 mennesker i ulike arrangementer igjen. Vårt kurs skal ha maks 25 deltagere, og vi kommer til å legge stor vekt på alle anbefalinger og råd fra FHI i forhold til avstand og hygienetiltak. Da mener vi dette skal gå bra, og vi håper rørleggere, rådgivere, og entreprenører vil sette pris på å komme ut å treffe kollegaer i en faglig setting igjen, samt få oppdatert kunnskap om hele veilederen og hvordan bruke denne best mulig. Det vil gis en innføring i vannbåren gulvvarme med videre fokus på hvordan oppnå et velfungerende anlegg med fornøyde kunder, sier Stig Grindahl i VVSforum som er den tekniske arrangøren.

Kursholder vil være forfatter og prosjektleder for den nye veilederen, David Zijdemans. Zijdemans er en Norges fremste foredragsholdere innenfor varmeløsninger, varmepumper og vannbåren gulvarme.

Lettfattelig veileder
Veiledningen er utarbeidet som et supplement til standarden NS-EN 1264 som er utgitt i fem deler. Vannbåren gulvvarme blir stadig mer utbredt i både bolig- og næringsbygg. Initiativtakerne til den nye veilederen har ønsket å utarbeide en lettfattelig veileder som gjør det enklere for bransjen å bygge velfungerende løsninger for vannbårne energisystemer.
– Vi har forsøkt å gjøre veilederen så praktisk og nyttig som mulig. Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra de som bruker den, dersom de ser et behov for tilføyelser eller korrigeringer. Vi ønsker at dette skal være en levende veileder som er oppdatert på produkter og metoder, sier David Zijdemans.

Bidragsytere
Veilederen er faglig støttet, kvalitetssikret og finansiert av Armaturjonsson, Canes, LK Systems, Roth Norge, TECE Norge, Uponor, ABK Qviller og SGP Armatec. Målgruppen er særlig de som utfører, planlegger og prosjekterer vannbåren gulvvarme i bolig‐ og næringsbygg. Men også de som skal bo i bygget vil ha nytte av å lese veiledningen.

I tillegg har Norsk Varmepumpeforening ved Rolf Iver Mytting Hagemoen, og Rørentreprenørene Norge ved Eli Heyerdahl Eide, bidratt sterkt i utformingen av den nye veilederen for vannbåren gulvvarme.

Veiledningen er utarbeidet som et supplement til standarden NS-EN 1264 som er utgitt i fem deler. Vannbåren gulvvarme blir stadig mer utbredt i både bolig- og næringsbygg. Initiativtakerne til den nye veilederen har ønsket å utarbeide en lettfattelig veileder som gjør det enklere for bransjen å bygge velfungerende løsninger for vannbårne energisystemer.

Kurset vil inneholde:
Kurset vil omfatte hele veilederen og hvordan bruke denne best mulig. Det vil gis en innføring i vannbåren gulvvarme med videre fokus på hvordan oppnå et velfungerende anlegg med fornøyde kunder. Følgende vil gjennomgås:

– Valgt av riktig installasjonsmetode med tanke på tidsbruk, kostnader og funksjon
– De vanligste tabbene og hvordan oppnå et velfungerende anlegg
– Dimensjonering og prosjektering av gulvvarmeanlegg
– Gulvarme i kombinasjon med andre typer varmeavgivere og energikilder
– Igangkjøring, innregulering og overlevering
– Hvordan opprettholde et velfungerende anlegg
– Kurset omhandler installasjon i både nye og eldre bygg, og optimal drift.
– Dette kurset vil passe for de som utfører, planlegger, prosjekterer og drifter vannbårne
gulvvarmeanlegg i bolig- og næringsbygg.

Mer info om kurset, priser, arrangementssteder, og påmelding finner du her

– Siden vi setter maks 23 deltagere per kurs, kan det hende at det blir litt pågang på de ulike stedene vi arrangerer. Derfor kan det være lurt å melde sin interesse forholdsvis fort, hvis man finner kurset interessant, sier Stig Grindahl avslutningsvis.