Seniorrådgiver for IK FDVU ved eiendomsavdelingen i Undervisningsbygg Oslo KF, Gunnar Slinning Østad,

– Kritisk til ukritisk bekjempelse av Legionella

Norsk Kommunalteknisk Forening har denne uken etablert rammer for et prosjekt sammen med blant annet Undervisningsbygg Oslo KF, Stavanger kommune og Folkehelseinstituttet, om risikobasert bekjempelse av Legionella. – Vi har nå etablert et prosjekt for målrettet og kunnskapsbasert bekjempelse av Legionella. Målet er at kommunene skal unngå å bruke ressurser der man vet at det ikke er Legionella-smitte. 

0

Norsk Kommunalteknisk Forening har denne uken etablert rammer for et prosjekt sammen med blant annet Undervisningsbygg Oslo KF, Stavanger kommune og Folkehelseinstituttet, om risikobasert bekjempelse av Legionella. – Vi har nå etablert et prosjekt for målrettet og kunnskapsbasert bekjempelse av Legionella. Målet er at kommunene skal unngå å bruke ressurser der man vet at det ikke er Legionella-smitte. 

NKF har sammen med Undervisningsbygg i Oslo og Stavanger kommune etablert et prosjekt for risikobasert bekjempelse av Legionella i kommunale bygg. Her deltar flere kommuner, sykehus, forskningsinstitusjoner og Folkehelseinstituttet.  

– Alle er opptatt av at Legionellasmitte må bekjempes, men hvor utbredt er det egentlig? Kommunene opplever påtrykk fra leverandører av ulike systemer for å bekjempe smitten. Dette oppleves som utfordrende ettersom de færreste har kompetanse til å vurdere behov og de ulike metodene opp mot hverandre, forteller Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF:
– I regi av NKF har vi nå etablert et prosjekt som fremover vil jobbe systematisk med målrettet og kunnskapsbasert bekjempelse av legionellasmitte. Dette handler også om å unngå å bruke store ressurser der det faktisk ikke er noe smitte, og i stedet å følge veiledningen til Folkehelseinstituttet om «risikobasert bekjempelse».
 

Viktig med kunnskap 
– Norske kommuner bruker i dag store ressurser på å bekjempe Legionella til tross for at statistikk blant annet viser at barn og unge i liten grad blir smittet av bakterien. Dessuten finnes den farlige varianten av Legionella i svært få bygg. Samtidig opplever mange kommuner pågang fra leverandører som vil selge sine systemer til alle bygg, også til bygg der man ikke har påvist legionella. Dette for å forebygge. Dette er dyrt og ofte unødvendig, forteller Gunnar Slinning Østad seniorrådgiver i Undervisningsbygg Oslo KF og leder av prosjektet:
– Vi vet at kommuner som har kommet langt i bekjempelse av Legionella regelmessig tar vannprøver og vurderer behov for tiltak utfra det. Da er det svært få tiltak man trenger å gjennomføre. I motsatt ende ser vi at kommuner ikke tar vannprøver for å vurdere behov, men likevel iverksetter tiltak for å bekjempe Legionella også der det ikke finnes. Dette tar unødvendig ressurser, så nå skal vi jobbe målrettet med å få etablert en kunnskapsbasert bekjempelse av Legionella.