Adm.direktør Jon Sandnes i BNL,Foto: Moment Studio

Krisen har ikke nådd toppen for byggenæringen

Kompensasjonsordningen treffer ikke byggenæringen spesielt godt ennå:

0

Bedrifter må ha mistet mer enn 30 prosent av omsetningen for å få ta del i ny kompensasjonsordning. Dette vil tilføre store deler av norsk næringsliv sårt tiltrengt kapital, men den treffer ikke byggenæringen spesielt godt ennå.

Leiekostnader vil i den nye ordningen, slik det er kjent nå, være en av kostnadene som dekkes. – Det er viktig at eiendomsselskapene fortsatt får leieinntekter, mye av deres utgifter er renter og de kan ikke permitteres. Pengene må komme hele verdikjeder til gode, sier Sandnes.

– Utfordringen for byggenæringen er at krisen treffer senere når ordrebøkene er tomme, derfor vil det være viktig at ordningen blir utvidet i flere måneder fremover, sier Jon Sandnes, adm.dir i BNL

Det legges opp til at bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned i fjor, vil få kompensasjon fra staten.

For mars er kravet lavere, og satt til 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden. Hvor stor støtten bli, skal fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hver enkelt bedrift.

– Vi er glad for at regjeringen er tydelig på at dersom innretningen ikke treffer, er man villig til å foreta justeringer raskt, sier Sandnes videre.

Nå er det viktig at Stortinget og regjeringen raskt bevilger penger til kommuner og andre offentlige innkjøpere slik at nye prosjekter kommer ut i markedet.

– Byggenæringen vil helst bygge et grønnere og mer bærekraftig Norge, ikke penger for å stå stille. Det er viktig å ta vare på de bedriftene som allerede er berørt, men for byggenæringen treffer krisen senere, derfor vil det være viktig at ordningen blir utvidet i flere måneder fremover. Norsk næringsliv er ikke reddet med dette.

Når samfunnet bruker store penger fra fellesskapet, er det viktig at vi også klarer å sikre at de som mottar pengene, er seriøse og ikke prøver å utnytte situasjonen. – For bedriftene som lider haster det å få pengene på bok, sier Sandnes.

Forslaget legges fram for Stortinget fredag 3. april.

Les mer om ordningen her