Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Krise om vannet blir borte

Marianne W. Røiseland, adm. direktør i RørNorge:

0

Rent vann og avløp som fungerer er avgjørende for å redusere smittespredning. Rørentreprenørene Norge oppfordrer Miljødirektoratet til å inkludere arbeidet som defineres som samfunnskritisk.

Fra før er det offentlige avløpsanlegget definert som samfunnskritisk. Den siste delen av et velfungerende system, rørene inn og ut av bygg og boliger, er ikke med.

– For å hindre smitte av sykdom er god hygiene viktig. God hygiene krever rent vann og et fungerende avløp fra bolig til avløpsnettet. Det er viktig at dette arbeidet defineres som samfunnskritisk, mener Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene jobber gjennom BNL for å skape forståelse hos myndighetene for at den livsviktige delen av rørarbeidet defineres som samfunnskritisk.

– Vi kan når som helst komme i en situasjon der karanteneregler blir utvidet, eller det kommer pålegg knyttet til verneutstyr. Derfor er det viktig nå å komme på listen over personell som utfører samfunnskritiske oppgaver, sier Røiseland.

I Rørentreprenørene frykter en situasjon der smitte spres fordi rørleggeren ikke får gjort jobben sin.

Personell som står på listen over dem som har en samfunnskritisk funksjon kan i dag ha krav på barnehageplass. Rørentreprenørene sier det ikke er mulighetene for barnehageplass som har gjort at organisasjonen jobber for å komme på listen, men en situasjon der nye tiltak bli satt i gang.

-Vi må få avklart om rørleggeren kan utføre en kritisk jobb også under strengere karanteneregler og i en situasjon der smittvernutstyr er helt nødvendig for å jobbe trygt, sier Røiseland.

Slik har Rørentreprenørene beskrevet de samfunnskritiske oppgavene: