Herland Bjørnsbror, systemutvikler Entreprise i Bryn Byggklima AS, mener om bransjen skal få mest mulig ut av digitaliseringen, er det viktig at man standardiserer løsninger.

– Kompetanseheving og digitalisering blir svært viktig for ventilasjonsbransjen

Herland Bjørnsbror: - Skal digitaliseringen lykkes må vi også standardisere

0

– Digitaliseringen går fremover, og det går ikke bare på å effektivisere, eller modernisere arbeid som mange tror. Som ventilasjonsentreprenør må vi også heve kompetansen som vi begynner å miste. Anlegg blir mer og mer kompliserte og høyteknologiske, sier Herland Bjørnsbror, systemutvikler Entreprise i Bryn Byggklima AS.

– Samtidig sliter ventilasjonsbransjen ovenfor mange utbyggere fordi anlegg blir gjerne en «besparelsespost». Ventilasjon er lavt prioritert og det skal gjerne leveres så billig som mulig, med kun TEK som minimums krav. Dette gjelder spesielt i boligprosjekter, understreker Bjørnsbror.

Bjørnsbror forteller videre at det i dag leveres flere nullenergi og plusshus hvor energi står  i fokus i prosjektene. All den nye teknologien krever avanserte løsninger. Det har ført til at vi i større grad bruker underentreprenører og eksterne rådgivere. Det er ikke feil i seg selv, men da er det lettere å miste oversikten og kontroll av egen leveranse, for eksempel ved en automatikkleveranse.
– Mange totalentreprenører og utbyggere har skjønt dette, og ansetter egen BIM-koordinator, ITB-koordinator, Teknisk-koordinator, sier Bjørnsbror.
– I dette bildet er selvfølgelig digitaliseringen viktig, det skjer fortløpende. Det påvirker direkte vår bransje og måten vi jobber på. I dag har vi e-post som gjerne fyller seg raskere enn vi kan håndtere, vi har prosjekthoteller, filbehandling og lagring i skyen, digitale bygningsprosesser, VR osv. Vi må bli mye flinkere på å akseptere endringer, lære oss å bruke de nye verktøyene bedre og få kontroll over det administrative. Dette gjelder også medarbeidere som jobber ute i produksjon. Vi må bli flinkere til å bruke den digitale prosjekteringen – 3D modellene, hele veien ut i produksjon.

Bjørnsbror understreker at om bransjen skal få mest mulig ut av digitaliseringen, er det viktig at vi standardiserer. Når vi får standardisert bruken av åpne plattformer, så vil vi se flere automatiserte prosesser, system som snakker med hverandre også videre.
– Noe annet interessant som jeg mener er gunstig og bra for ventilasjon, er innholdet i  rapporten «BRAVENT Brannspredning i ventilasjonskanaler». Den konkluderer med at brannisolering av ventilasjonskanaler vanligvis ikke er tilrådelig. Brannisolasjon utgjør en relativt stor økonomisk post, samt krever større plassbehov, så nye løsninger hvor brannisolasjon utgår vil nok være en vinn vinn.

Hvordan opplever dere samarbeidsklimaet i prosjektene om dagen?
– Vi opplever generelt et godt samarbeidsklima. Det vil selvfølgelig alltid oppstå uenigheter og tvister, men dette er mer unntaket enn regelen. I hovedsak merker vi at kompetansenivået hos aktørene spiller stor rolle når det kommer til potensielle uenigheter. Når en aktør besitter høy kompetanse, har han oftest bedre kontroll over sin økonomi og løsninger, og vil være mer løsningsorientert. De tekniske løsningene i prosjekter er for oss ikke noe som er avgjørende for kontrahering. Vi setter ikke fokus på innovasjon, men vi skal selvfølgelig følge med, og ikke ligge etter, påpeker systemutvikleren.

– Å finne smarte bærekraftige løsninger, som gir økonomiske og energimessige besparelser er alltid et fokus hos våre prosjektledere, og for å minimere komplikasjoner mot kunde bruker vi i hovedsak interne KS-rutiner for kontrakt, prosjektering, og utførelse. Vi forholder oss til Norsk kontraktsstandard så langt det er mulig, og saksbehandler «By the book». Vi bruker intern kompetanse for rådgiving, da vi prosjekterer mye selv, og vi kjøper godt dokumenterte produkter med høy kvalitet.

Bjørnsbror sier det hender at de kommer bort i prosjekter hvor konsulenter, byggherre og entreprenører rett og slett har gjort en fryktelig dårlig jobb. Alt i fra prosjektering, til HMS og sikkerhet i utførelsen.
– Vi må da ta støtte internt i bedriften, ha is i magen og gjøre ting riktig ifølge lover og kontrakt. Som nevnt går det mye på kompetansenivået, og i noen tilfeller også uheldig bedriftskultur.

Er rådgiversiden gode nok på å tilegne seg ny kunnskap på løsninger og ny teknologi på klimasiden?
– Her er det stor variasjon. Noen ganger får vi velge rådgivere vi selvønsker å bruke, andre ganger ikke. De større og godt etablerte rådgiverbedriftene er generelt bedre på nye og innovative løsninger.

Opplever dere noen forskjell på offentlige og private oppdragsgivere?
– Det er forskjell, men her spiller også kompetansenivået stor rolle. Generelt ser vi en trend med at det offentlige har høye ambisjoner, og gjerne vil være innovative, og er ofte det, men må oftest redusere ambisjonsnivå til fordel for rimeligere løsninger. Som regel pleier vi å forholde oss til en totalentreprenør på grunn av det kontraktsmessige, og ikke direkte til en offentlig byggherre.

Det er et stort behov for rekruttering til bransjen, og ikke minst faglærte. Har du noen tanker og meninger om hva som bør gjøres?
Som entreprenør må vi bli flinkere til å vise oss frem på skoler, samt markedsføre faget bedre. Bransjen må bli flinkere til å ta inn lærlinger og utdanne internt. Vi kan ikke utdanne ingeniører, men noen av de lærlingene vi tar inn, vil en dag ta skrittet videre og videreutdanne seg, berike bransjen, og inneha uvurderlig kompetanse fra produksjonen. Hvis bedriften har et godt system for å utdanne lærlinger, er det etter min mening ikke nødvendig med faglærte medarbeidere. Selvfølgelig er det en stor fordel at utdanning kan tilbys for dem som ønsker det, spesielt ettersom vi er så dårlige på å markedsføre faget selv. Men jeg mener at for annleggsteknikere som skal drive med automatikk, innregulering, osv., er det stor fordel med god fagutdanning.

Stor oppdragsmengde
Bryn Byggklima ble etablert i 1985 og er en betydelig aktør på Østlandet som entreprenør innen ventilasjon og inneklima, og har sitt kompetansefelt innen ventilasjon på nybygg, rehabilitering, service, automatikk og kjøling. Firmaet har opparbeidet seg høy spesialkompetanse innenfor renluftsteknikk og hybrid ventilasjon. Bryn har i dag syv avdelingskontorer og ca. 210 ansatte, med hovedkontor i Asker.

Vi har omtrent 200 aktive prosjekter i entreprisedivisjonen. Vi jobber alltid med å øke innsalget vårt, og noen avdelinger har en meget god markedsposisjon. Divisjonen ettermarked har høyt innsalg, og har den siste tiden hatt en stadig økende oppdragsmengde, sier Bjørnsbror.
– Vi jobber med alle type bygg, alt fra barnehager, boliger, forretningsbygg, idrett og kontorbygg, industri/verksteder/lager, til skolebygg, sykehjem/omsorgshus, og svømmehaller. Vi har per i dag flere spennende prosjekter som Rud svømmeanlegg, Østfoldbadet, Prosjekt Gimle, Nye Jotunbygget, hvor Bryn leverer over 550 000m2 luft. Vi har Snø Skihall, Campus Ås Veterinærinstitutt, BSL3-lab, og Jotronbygget, hvor vi installerer hybrid ventilasjon, sier Bjørnsbror til VVSforum.

Han passer på å si at Bryn Byggklima har en klar visjon om å være blant de to største klimaleverandørene i BA-markedet i løpet av 2022.