Knut Olav Knudsen har overtatt som daglig leder av Boligenergi AS. Knut Olav er rekruttert internt, og etter en tids overlapping takker nå Jørgen Molvig for seg. Nå venter jobb som enhetsleder/prosjektdirektær av byggherreavdelingen i Bærum kommune.

Knut Olav Knudsen har overtatt som daglig leder i Boligenergi AS

Jørgen Molvig søker nye utfordringer etter 13 år i AF Gruppen:

0

Etter fire år som daglig leder i Boligenergi AS, venter nå nye utfordringer for Jørgen Molvig. – Jeg er veldig glad for at det er Knut Olav som skal overta stafettpinnen og utvikle Boligenergi videre, sier han til VVSforum.

Boligenergi, som eies av AF Gruppen og OBOS, er et ledende selskap innen energioptimalisering, med borettslag og boligselskaper som hovedkundegruppe. Selskapet bistår med rådgivning, analyser, utførelse, prosjektledelse, teknisk drift og vedlikehold, og kan se tilbake på en svært god utvikling siden etableringen i 2013.

Jørgen satt fra starten i styret i Boligenergi og tiltrådte stillingen som daglig leder for Boligenergi desember 2015. Da var de totalt tre ansatte og omsatte for 6 millioner kroner. I fjor hadde de vokst til åtte ansatte og en omsetning på nær 88 millioner.

– En hyggelig utvikling og vekst å se tilbake på sammen med et fantastisk team, og det føles godt å kunne overlate en skute med svært god fart, sier han – med kledelig beskjedenhet.

Bærum kommune
Nå venter nye utfordringer som enhetsleder av byggherreavdelingen i Bærum kommune, som han gleder seg til å ta fatt på.

– Etter 13 år i AF Gruppen hadde jeg lyst til å prøve meg på byggherresiden. Bærum kommune har mange store planer i årene som kommer, sier han og nevner ambisjoner som et klimanøytralt Fornebu innen 2027 og stor utvikling av Sandvika og Høvik.

– Ja, det er mye spennende. Før koronapandemien, lå investeringsanslagene på mellom halvannen til to milliarder hvert år de neste fem, seks årene. Det gires opp voldsomt på nybygg, nyinvesteringer og klimatiltak som jeg er opptatt av.

Etter at Jørgen takket ja til den nye jobben, har han overlappet påtroppende daglig leder Knut Olav siden stillingen ble formalisert 28. april til ut mai måned.

– Det var veldig gledelig at styret valgte å ansette Knut Olav, som har vært ansatt i Boligenergi i halvannet år. Å finne folk i egne rekker er en viktig rekrutteringsform både i Boligenergi og AF Gruppen.

Godt i gang
Knut Olav sier overlappingen har vært en god og naturlig prosess, og er allerede i ferd med å sette sitt preg på driften. Han beskriver Jørgen som en tallkunstner og seg selv som mer teknisk anlagt.

– Jeg vil selvsagt videreføre alt som har vært bra, og håper utvikle selskapet ytterligere. Samarbeidet oss i mellom har fungert problemfritt, så dette er utelukkende en solskinnshistorie. Det handler i korthet om å passe på kostnader, skape inntekter og bygge et godt team. Klarer vi det, har vi et godt utgangspunkt for å vokse videre.

Han kan fortelle at salgsfokuset er forsterket etter et par år hvor oppdragene nærmest har kommet av seg selv. Som de fleste andre har vi også merket koronapandemien.

– Nå sår vi mye som jeg er sikker på at vi kan høste av senere. Hvor fort det gror, gjenstår å se, men vi har noen store prosjekter der framme som jeg tror vi skal få landet.

Så et behov
Bakgrunnen for opprettelsen av Boligenergi, startet for ti år tilbake, forteller Jørgen.

– Jeg var salgssjef og satt i ledergruppa i AF Energi og Miljøteknikk AS – som i dag eier 50 prosent av boligenergi. Etter at finanskrisen var over og Enova kom på banen med en rekke midler rettet mot energioptimalisering, oppdaget vi at vi slet veldig med å få innpass hos borettslag og andre boligselskaper.

Årsaken var beslutningsprosessen. Vanligvis leverer man et tilbud på en jobb og får enten ja eller nei. Men borettslagene og boligselskapene hørte de sjelden noe fra.

– Det var lange beslutningsprosesser med årsmøter, generalforsamlinger, finansiering osv., og vi forsto ikke godt nok hvordan det fungerte. Det kunne gå svært lang tid innen vi forsto at vi hadde tapt anbudet. Vi så også at vi slet med å matche de andre tilbyderne på pris, da nettopp prisen ofte var det eneste som gjaldt – mens vi hadde helt andre krav blant annet til helse, miljø og sikkerhet. Våre konkurrenter var gjerne små og mellomstore lokale bedrifter med helt andre betingelser. Slik oppsto tanken på om vi skulle etablere et entreprenørselskap sammen med OBOS.

Som tenkt, så gjort. Spleisen gikk på at OBOS skulle tilføre borettslagskunnskap mens AF Gruppen skulle stå for det tekniske; ekspertisen. I 2012 ble selskapet etablert, og høsten året etter var det operativt i markedet.

Viktig oppgave for styrene
Mange borettslag sliter med å verve styremedlemmer. Det gjenspeiler også kompetansen når bygningsmassen skal oppgraderes. Ofte blir rørleggeren eller elektrikeren «på hjørnet» valgt fordi man tror det gir en lavere sluttkostnad. Så enkelt er imidlertid ikke regnestykket.

– Nei, det er utrolig stor logistikk som skal fungere sømløst for å ha flyt i prosjektet. Og det er ikke rart at et styre som skal påta seg prosjektene i egen regi ikke forstår hvordan alle fagene skal samhandle for å kunne få ønskelig funksjon ut av tiltakene. Du kan ha spart 100.000 kroner på installasjonskostnader ved å gjøre det selv, men du taper fort de 100.000 fordi anlegget ikke er energieffektivitet, sier Jørgen.

– Eller man har glemt å søke støtte, supplerer Knut Olav.

– Vi vet hvor det kan søkes støtte både lokalt og nasjonalt. Inkluderer vi hva boligselskapene sparer i energi, er tiltakene ofte selvfinansierende. Det er der vi kommer inn med vår ekspertise. Og vi tar hele pakka. Har vi boret i hagen, planter vi det til igjen.

Skaper energieffektivitet
Boligenergi håndterer varme, kjøling, ventilasjon, kulde, termodynamikk, automatikk og elektro, og er rådgivere og skaffer penger ved å søke om støtte der det er mulig.

– Vi avdekker potensialet i hvert oppdrag og legger en plan på hvilken rekkefølge man bør gjøre tiltakene for å få mest mulig lønnsomhet, forteller Jørgen. – Om boligselskapet har råd til å ta begge de planlagte tiltakene samtidig, slipper de eksempelvis å tappe ned anlegget to ganger.

Knut Olav gir følgende eksempel på viktigheten av å se helheten i et prosjekt:

– Om en elektriker som forteller deg at dersom du bytter lysarmaturer og erstatter glødepærer til LED-lys , så sparer du 20 prosent strømforbruk og selvfinansierer prosjektet. Men han glemmer å å ta inn i det regnestykket at den varmen som de konvensjonelle lyspærene ga, den kommer nå i større grad fra panelovnene. Det du sparte ett sted, tapte du et annet sted.

– Slik kan vi fortsette. Tenk for eksempel hva en kombinasjon av ventilasjon og varmepumpe kan utgjøre for energiforbruket når de kan jobbe sammen. Håndverkeren har ofte tunnelsyn ut fra eget fag, mens vi kan komme inn og se det totale bildet. I tillegg er vi gode på å prate kundens språk, så alle forstår hva vi snakker om.

Skaper gode håndverkerteam
Knut Olav mener det er en naturlig naivitet bak mange av styrenes beslutninger. De bestiller en rimelig og grei rørlegger og elektriker og forutsetter at de får den tjenesten og den kvaliteten de forventer. Slik er det imidlertid ikke alltid verden fungerer.

– Vi sørger for å sette sammen et godt team av håndverkere. Det er det

vi tar betalt for, og som vi mener er lønnsomt for kunden på sikt. Man unngår problemer og i verste fall kostbare og tidkrevende rettssaker i etterkant. Vi bygger team og sørger for at elektro og rør, som er de to hovedpostene, jobber sammen. Om disse fagområdene ikke samarbeider godt, går det rett på produksjonen, som til syvende og sist rammer oppdragsgiveren.

Dynamikken oppstår når de bruker de samme teamene de vet fungerer, og har 2-3 prefererte elektroselskaper og rørleggerselskaper de bygger teamet rundt og blir en totalteknisk leverandør for kunden.

– Vi er som en skipsmegler for kundene, bare at det handler om energi. Men vi kan også male om et teknisk rom med epoxy for å gjøre det finere, eller vi kan bygge et sykkelskur fordi de skal ha noe annet i det eksisterende skuret. Oppdragene drar gjerne med seg noe ekstra, og vi samarbeider med alle fagområder for å løse alt kunden måtte ha behov for – om det er en liten bagatell eller rehabilitere et tak.

– Vi har alle selskapene i AF Gruppen pluss eksterne aktører i ryggen. For å forklare mentaliteten vår, sier vi at alt som produserer energi, distribuerer energi som gjenvinner energi eller avgir energi, er vi opptatt av å få kontroll på fordi vi kan spare i alle de fire
leddene, slik at det kan være selvfinansierende. Så kommer alt det bygningsmessig i tillegg.

En utfordring kan være at kunden noen ganger ringer og gir dem skylden for at vannet plutselig spruter i bygget, selv om det ikke har noe å gjøre med de arbeidene Boligenergi har gjort.

– Når vi påtar oss en slik overordnet rolle, må vi også tåle forventningen om at vi fikser opp i de tingene som eventuelt oppstår, sier de.

På befaringer
En utfordring i hverdagen, er at mange ikke kjenner til det konseptet Boligenergi tilbyr. Når de derimot først blir invitert ut på befaringer og får presentert seg, klarer de ofte å overbevise både styrene og generalforsamlingen.

– Men vi er blitt gode på å ta alle på alvor og snu en negativ innstilling til positivitet.

Boligenergi regner alle boligselskaper som «blør energi» som potensielle kunder, med  Oslo og en omkrets på et par timers kjøring unna som deres primære nedslagsfelt.

– Der ligger det mye gammel boligmasse, understreker den avtroppende og påtroppende lederen av Boligenergi avslutningsvis til VVSforum.