Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida, retter en finger i været i forhold til å ta inn lærlinger etter sommeren selv om det går trått akkurat nå. – Vi vil vi få sterkt behov for påfyll av fagkompetanse i årene vi har foran oss. Å gi plass for lærlinger er et ansvar både bedrifter og politikere må ta. Det offentlige bør være med å støtte fast drift for de som tør tar inn lærlinger framfor å måtte betale lærlingene for å være hjemme.

– Kjempeviktig at byggenæringen tar inn nye lærlinger!

Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida:

0

Koronakrisen har lagt en klam hånd over næringslivet i landet og bremset aktivitetene dramatisk. Men selv om det er mørke skyer på himmelen for tiden, understreker Bravidas administrerende direktør Tore Bakke om viktigheten i å ta inn nye lærlinger. – Et ansvar både bedriftene selv og regjeringen må ta, sier han i samtale med VVSforum.

– Vi må for all del ikke få de samme tilstandene vi opplevde etter «jappetiden» på slutten av 80-tallet. Også da sank aktivitetene veldig, som førte til svært vanskelige kår for byggenæringen, minner Bakke om.

Som et resultat av pessimisme i markedet den gangen, ble det tatt inn svært få nye lærlinger i håndverksfagene. Det slet næringene med i mange år, selv etter at markedet hadde normalisert seg.

– Det var nesten en generasjon håndverkere som ble borte. Jeg synes det er utrolig trist for alle disse unge som har valgt de fine håndverkeryrkene om de ikke kommer ut i lære. Det vil kunne få store konsekvenser. Ikke bare for dem selv, men for hele byggenæringen.

180 lærlinger årlig
Å rekruttere fagarbeidere gjennom egen lærlingordning og intern skolering er en viktig del av strategien til Bravida, og bedriften har i mange år tatt inn inntil 180 lærlinger i året. Målet for 2020 var å øke dette tallet ytterligere på grunn av å imøtekomme framtidig knapphet på dyktige håndverkere.

– Selv om vi nå må revurdere tallet i forhold til først antatt på grunn av lavere etterspørsel, er vi veldig klare på at ikke inntaket skal stoppe.

Også politisk ansvar
Bakke har representert de tekniske fagene i en tiltaksgruppe i BNL som har jobbet mot de krisepakkene regjeringen har lagt fram. Han mener lærlinger har fått altfor lite fokus i den sammenheng.

– Det handler ikke bare om å sørge for at de lærlingene som nå er blitt permittert får tatt fagprøve. Minst like viktig er de som skal inn i opplæringsløpet til høsten. Jeg mener derfor at de tiltakspakkene som lanseres framover må gå på å stimulere til aktivitet, slik at bedrifter får nok å gjøre og kan ta inn lærlinger. Det må være mye bedre samfunnsøkonomi i det enn å betale for at lærlingene skal gå hjemme.

– Over tid vil markedet stabilisere seg igjen, det er kjempefarlig om vi nå ikke tar inn lærlinger. Dyktige håndverkere vil det alltid være behov for.

En fin mulighet til å øke aktivitetene i markedet, mener han er at stat, fylker og kommuner sørger for at offentlige bygninger oppnår den miljøstandarden de burde ha i forhold til Paris-målene om redusert klimagassutslipp.

– Det vil involvere alle de tekniske fagene og føre til økt etterspørsel. Samtidig vil det holde flere i arbeid og muligheter for bedriftene til å ta inn flere lærlinger. Også økt investering i samferdselsoppgaver bør være et naturlig tiltak som monner, mener han.