Kjell Inge Mæland har bestemt seg for å stevne Vidar Skoglund og Comfortkjeden. Dette er egentlig bare trist, og jeg hadde aldri trodd at man skulle komme dit.

Kjell Inge Mæland varsler rettsak mot Vidar Skoglund og Comfort-kjeden

- Jeg føler meg mobbet ut av Comfort-kjeden:

0

Kjell Inge Mæland fra Vigrestad og Jæren stevner Vidar Skoglund og Comfort-kjeden for retten. Bakgrunnen for stevningen og søksmålet er informasjon og bekreftelser fra tidligere daglig leder av Comfort-kjeden, Vidar Skoglund, om innkjøpsbetingelser og avtaler i forbindelse med sammenslåingen av Bademiljø og Comfort for halvannet å siden.

Bakgrunnen for opprettelsen var etter sigende å bedre konkurransekraften både på drifts-, kompetanse-, innkjøps-, og varestrømsiden for respektive datterselskaper/forretningsenheter i privat- og proffmarkedet. Selskapene som ble med på satsingen, signerte en avtale med fem års bindingstid. De uttalte ambisjonene var å firedoble medlemstallet og øke omsetningen fra 4,4 til 10 milliarder i løpet av fem år.
– Jeg føler meg mobbet ut av Comfort-kjeden, sier Kjell Inge Mæland til VVSforum.

Comfort Mæland Rør AS
Kjell Inge Mæland var tidligere daglig leder av Comfort Mæland Rør AS, men har trukket seg helt ut av driften og sitter i dag kun på eiersiden i rørleggervirksomheten på Vigrestad.
– Mæland Rør var medlem i Comfort-kjeden i 30 fantastiske år før vi ble en del av sammenslåingen. Vi ble fortalt at dette var veien å gå, og jeg kjøpte meg også opp ved kontantemisjonen i fjor våres.

Det angrer han bittert på i dag.

En av hovedgrunnene til at bedriften ble med, var lovnaden om å videreføre kjedekonseptet og samtidig oppnå økt konkurransekraft ovenfor konkurrentene utenfor kjeden. Resultatet ble stikk motsatt, hevder han.

 – Men dere fikk muligheten til å gå gjennom kontrakten, likevel valgte du å signere. Har dere da ikke dere selv å takke?
– Man kan godt hevde at vi som rørleggerbedrift burde sjekket kontraktens innhold og hvilke betingelser som gjaldt i de nye kontraktene. Men etter 30 år i Comfort-kjeden- de siste årene med Vidar Skoglund som leder – stolte vi på det som ble fortalt. Det ble bekreftet i selve kjedeavtalen at Comfort-medlemmene ikke skulle komme dårligere ut enn før.

Han forteller at grunnen til at han gikk med i sammenslåingen av Bademiljø og Comfort var ene og alene helt klare overbevisninger fra kjedelederen i Comfort på det tidspunktet.
– Hadde det ikke vært for Skoglunds overbevisninger ovenfor oss og andre medlemsbedrifter, hadde vi ikke skrevet under kontrakten. Han påpekte ettertrykkelig ovenfor oss at vi kom til å få mye bedre priser og betingelser enn vi hadde i Comfort-kjeden. Men virkeligheten er at konkurrenter uten kjedetilhørighet kan oppnå bedre priser på varer enn vi selv kan oppnå fra de samme leverandører ved samtidige prisforespørsler.

Føler seg lurt
– I ettertid viser det seg at hans ord bare var en stor bløff. Etter mitt syn har han rett og slett løyet for oss, for å berike seg selv. Det er sterke ord, men det er min oppfatning når man ser hva som ble lovet og sagt, og hva som har skjedd i ettertid.

Mæland hevder det pågår en svertekampanje mot ham internt i kjeden, og sier han  føler den både mobbende og truende, og føler den er regissert av og gjennom Vidar Skoglund og Comfort-kjeden.
– Jeg er oppriktig trist, for jeg føler at Comfort-kjeden var en fantastisk kjede å være en del, av, og samholdet mellom medlemsbedriftene var bare helt utrolig. Jeg har selv sittet 12 år i styret i Comfort, og vår rørleggervirksomhet har blitt kåret til «Årets Comfortør» to ganger, samt årtes butikk sist nå i 2019.

– Nå er alt rasert, hevder han.

Vidar Skoglund har følgende kommentar til Mælands påstander:
– Mæland kommer med alvorlige påstander og beskyldninger som ikke har rot i virkeligheten. Jeg avviser disse på det sterkeste.

– Jeg reagerer også på at VVSforum ikke gjorde et reelt forsøk på å få kontakt med meg, og gi meg rimelig tid til å imøtegå de feilaktige påstandene før artikkelen ble publisert, sier Skoglund.