Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse innfelt.

Kartlegger innovative klimaløsninger for bygg

Siden november har FutureBuilt, Grønn Byggallianse, FME ZEN og Enova arrangert frokostmøter etterfulgt av workshops for spesielt inviterte. I 2020 fortsetter de å samle utbyggere, myndigheter, praktikere og forskere for å dypdykke i innovative klimaløsninger for bygg- og eiendom.

0

– Bygg- og eiendomssektoren spiller en viktig rolle for å nå klima- og miljømålene våre. Klimakur 2030 og EU gjennom sin «hestekur» Green Deal, høyner innsatsen. Gjennom dette arbeidet får vi beste praksis frem i lyset, slik at innovative løsninger kan inspirere andre, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Hovedformålet med arbeidet er å stake ut kursen for FutureBuilt 2.0 fra 2021.

Før jul fikk FutureBuilt den gode nyheten om at alle partier i bystyret i Oslo kommune går for en videreføring av FutureBuilt fra 2021. Også Asker kommune har vedtatt videreføring av FutureBuilt. Grønn Byggallianse er partner, og nå krysser de fingrene for at samarbeidende kommuner også blir med videre.

Beste praksis gir grunnlag til BREEAM-NOR
I workshopene diskuterer man forslag til kriterier, for blant annet sirkulære bygg og nullutslippsbygg og -områder.

Grønn Byggallianse tar også med innsikten fra workshopene inn i arbeidet med ny BREEAM-NOR-manual, som er planlagt lansert i løpet av 2021.

Les mer om arbeidet med neste versjon av BREEAM-NOR her.

BREEAM-NOR-manualen skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.

Stort engasjement i markedet
Med over 150 deltakere og ventelister på disse frokostmøtene, merker Grønn Byggallianse stort engasjement og behov i markedet for å dele kunnskap om innovasjonsfronten.

Workshopene tar tematikken i frokostmøtene videre, og har gitt inspirerende diskusjoner rundt spørsmålene:

– Hvilke ambisjoner og hvilken innvasjonsgrad bør forbildeprosjektene i FutureBuilt 2.0 ha?
– Hvilke eksisterende og kommende løsninger, konsepter, teknologier, produkter og prosesser er det viktig å få testet ut i konkrete prosjekter?
– Hvilke (ikke-eksisterende) nye løsninger, forretningsmodeller og teknologier er det behov for når bransje, marked og myndigheter skal møte stadig større klima- og miljøutfordringer og høyere politiske ambisjoner på energiområdet?
– Du kan se opptak og finne presentasjoner fra tidligere frokostmøter her.

Opptak og presentasjoner fra tidligere seminarer kan man finne her.