Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

– Ja, vi vil gjerne være med og revidere NS 3420-del V

Klar melding fra VKE til Standard Norge:

0

«Trenger vi å revidere NS 3420-del V for Ventilasjon?» spurte prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge gjennom VVSforum, og inviterte aktuelle virksomheter i ventilasjonsbransjen til å delta i revisjonsarbeidet. – Ja, det trengs en revisjon, og vi tar selvfølgelig gjerne del i dette arbeidet, repliserer Thor Lexow, administrerende direktør i Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE).

Les også:– Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjonsinstallasjoner?

Fagområdene som dekkes av standarden er blant annet generell ventilasjon, luftbehandlingsaggregater, luftfordeling, utførelse og montasje av ventilasjonsanlegg, brannbeskyttelse, prøving av ventilasjonsprodukter, inneklimaparametere, filtrering og rensing av ventilasjonsluft, renromsinstallasjoner med flere, og det var to direkte spørsmål Polak utfordrer fagmiljøene på:

1) Trenger NS 3420 del V en faglig fornyelse?
2) Ønsker din virksomhet å delta i dugnaden med revisjon av standarden?

Standarden ble sist faglig revidert i 2012 og siden har den bare fått noen mindre rettelser samtidig som ventilasjonsbransjen har vært gjennom store endringer. En utvikling som bør gjenspeiles i de tekniske spesifikasjonene i standarden, mener Standard Norge.

Ja på begge spørsmålene
VKEs administrerende direktør Thor Lexow svarte ja på begge spørsmålene på strak arm, og underbygger det slik:

– NS 3420 benyttes i detaljbeskrivelse i utførelsesentreprisekontrakter og er basert på at det vesentligste av prosjekteringen utføres av oppdragsgiveren eller av rådgivere engasjert av oppdragsgiveren. I detaljbeskrivelsen skal alle forhold i konkurransegrunnlaget som har en prismessig konsekvens beskrives i den prisbærende post i beskrivelsesteksten.

Lexow er samtidig klar på at NS 3420 del V er viktig for alle som arbeider med utførelsesentrepriser for ventilasjonsinstallasjoner, både de prosjekterende, leverandørene og de utførende entreprenører.

– Samtidig inneholder NS 3420 viktig krav til valg av materialer, utførelsesmetoder, toleranser samt prøving og sluttkontroll med henvisning til relevante standarder og anerkjente metoder.

Viktig å være oppdatert
VKE mener at det er viktig at NS 3420 er oppdatert med tanke på den tekniske utviklingen og nye innovative løsninger og produkter som er kommet innen ventilasjonsområdet.

–  Det har vært en stor utvikling innenfor ventilasjonsprodukter, både når det gjelder energieffektivitet og andre ytelser, utførelsesmetoder og miljøegenskaper. I tillegg har vi det siste halve året smertelig fått oppleve hvordan smitteverntiltak må ivaretas ved utførelse av tekniske installasjoner og byggearbeider generelt, påpeker han.

– Dette er forhold som må vurderes i denne revisjonen av NS 3420. VKE vil selvfølgelig delta i dette arbeidet.

Sovende komité
Arbeidet vil pågå i komitéen SN/K 431. Komitéen har vært sovende i noen år, og dersom det blir revisjon må den gjenoppbygges med nye deltakere, utalte prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge i sin henvendelse til bransjen.